Browsing Polish translation

171180 of 187 results
171.
Unable to move %1% to %2% (%3%) nor to rename to %4% (%5%)
Nie można przenieść %1% do %2% (%3%) ani zmienić nazwę na %4% (%5%)
Translated and reviewed by LadyStardust on 2010-02-17
Located in dcpp\QueueManager.cpp:943
172.
Unable to move %1% to %2% (%3%); renamed to %4%
Nie można przenieść %1% do %2% (%3%); zmieniono nazwę na %4%
Translated and reviewed by LadyStardust on 2010-02-17
Located in dcpp\QueueManager.cpp:940
173.
Unable to open %1% port(s); connectivity settings must be configured manually
Nie można otworzyć portu(ów) %1%; ustawienia połączenia muszą zostać ustawione ręcznie
Translated and reviewed by LadyStardust on 2012-02-24
Located in dcpp\ConnectivityManager.cpp:165
174.
Unable to open filelist: %1%
Nie można otworzyć listy plików: %1%
Translated and reviewed by Dariusz Więckiewicz on 2008-04-05
Located in dcpp\QueueManager.cpp:1119
175.
Unable to read hash data file
Nie można odczytać pliku danych hash
Translated and reviewed by Dariusz Więckiewicz on 2008-04-05
Located in dcpp\HashManager.cpp:124
176.
Unable to send file %1%: %2%
Niemożna wysłać pliku %1%: %2%
Translated and reviewed by Dariusz Więckiewicz on 2008-04-05
Located in dcpp\UploadManager.cpp:210
177.
Unknown error: 0x%1$x
Nieznany błąd: 0x%1$x
Translated and reviewed by Dariusz Więckiewicz on 2008-04-05
Located in dcpp\Socket.cpp:200
178.
Unknown protocol %d
Nieznany protokół %d
Translated and reviewed by LadyStardust on 2012-02-24
Located in dcpp\Socket.cpp:219
179.
Updating the %1% plugin from version %2% to version %3%
(no translation yet)
Located in dcpp\PluginManager.cpp:566
180.
Users
Użytkownicy
Translated and reviewed by LadyStardust on 2010-02-17
Located in dcpp\DCPlusPlus.cpp:112
171180 of 187 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Artur Leśnik, Bartosz Kaszubowski, Dariusz Więckiewicz, K4r0l, Kkaroll, Krzysztof Dałek, LadyStardust, Maciej Dudkowski, Naven, Panciows, adrian_007, toszcze.