Translations by badboyyyyyy

badboyyyyyy has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 72 results
2.
%'lld B
2008-12-05
%'lld B
3.
%.02f GiB
2008-12-05
%.02f GiB
4.
%.02f KiB
2008-12-05
%.02f KiB
5.
%.02f MiB
2008-12-05
%.02f MiB
6.
%.02f PiB
2008-12-05
%.02f PiB
7.
%.02f TiB
2008-12-05
%.02f TiB
11.
%1% (%2%) has same CID {%3%} as %4% (%5%), ignoring
2008-12-05
%1% (%2%) е един и същ CID {%3%} както %4% (%5%),игнориран
12.
%1% (Nick unknown)
2008-12-05
%1% (Прякор неизвестен)
16.
%1% not shared; calculated CRC32 does not match the one found in SFV file.
2008-12-05
%1% не се споделя; изчислява CRC32 не съвпада с този, намерени в SFV файл.
17.
%1% was kicked by %2%: %3%
2008-12-05
%1% Е ритнат от %2%: %3%
18.
%1% was kicked: %2%
2008-12-05
%1% Е ритнат: %2%
21.
%1%: File not available
2008-12-05
%1%: Файла несъществува
22.
%d B
2008-12-05
%d B
23.
%s B
2008-12-05
%s B
24.
<Enter string>
2008-12-05
<Въведете низ>
2008-12-05
Въведете низ
38.
CRC32 inconsistency (SFV-Check)
2008-12-05
CRC32 несъгласуван (SFV-Проверка)
42.
Connection closed
2008-12-05
Връзката е затворена
45.
Connectivity error: %1%
2008-12-05
Грешка със свързването: %1%
47.
Connectivity restored
2008-12-05
Свързването възтановено
50.
Could not open target file: %1%
2008-12-05
Може да отворите заплашителния файл: %1%
54.
Directory already shared
2008-12-05
Директорията е Споделена
56.
Directory missing name attribute
2008-12-05
Директорията липсва или името на атрибута
58.
Discard
2008-12-05
Отхвърли
59.
Disconnected
2008-12-05
Разкачен
60.
Disconnected user leaving the hub: %1%
2008-12-05
Пекъсни връзката с потребител когато напусне хъба: %1%
62.
Download Queue
2008-12-05
Списък с изтегляне
65.
Duplicate source: %1%
2008-12-05
Дубльрски източник: %1%
68.
Error creating hash data file: %1%
2008-12-05
Грешка в създаването на хеш файл: %1%
71.
Error generating certificate
2008-12-05
Грешка при генериране на сертификат
72.
Error hashing %1%: %2%
2008-12-05
Грешка при споделяне %1%: %2%
75.
Error saving hash data: %1%
2008-12-05
Грешка при запазване на хеш данни: %1%
80.
Failed to load certificate file
2008-12-05
Неуспешно зареждане на сертификата за файла
81.
Failed to load private key
2008-12-05
Неуспешно зареждане на личния ключ
84.
Failed to negotiate base protocol
2008-12-05
Грешка при преговарянето с протокола
89.
File list refresh failed: %1%
2008-12-05
Файлов списък на опресняване не успя: %1%
93.
Finished hashing: %1%
2008-12-05
Споделянето завършено %1%
97.
Generated new TLS certificate
2008-12-05
Генерирай нов TLS сертификат
102.
Hashing failed: %1%
2008-12-05
Споделянето Провалено: %1%
103.
Hub probably uses an old version of ADC, please encourage the owner to upgrade
2008-12-05
Хъба явно използва стара версия на ADC,моля кажете му да направи ъпдеит
112.
Invalid size
2008-12-05
Неправилна големина
113.
Invalid target file (missing directory, check default download directory setting)
2008-12-05
114.
Kick user(s)
2008-12-05
Ритни потребител(и)
116.
Maximum command length exceeded
2008-12-05
Максималната дължина на командата е превишена
118.
More bytes written than requested
2008-12-05
Поискани са Още байтове от
119.
No certificate file chosen
2008-12-05
Избрания сертификат не е за този файл
120.
No directory specified
2008-12-05
няма определена директория
121.
No private key file chosen
2008-12-05
Няма личнен ключ за избрания файл
122.
No slots available
2008-12-05
Няма налични слотове
125.
Not listening for connections - please restart %1%
2008-12-05
Не се следи връзката - моля рестартираите %1%