Translations by Kenny Root

Kenny Root has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 204 results
1.
Simple, powerful, open-source SSH client.
2015-03-29
Једноставан, моћан, ССХ клијент отвореног кôда.
2.
Maintains SSH connections and loaded pubkeys
2015-03-29
Одржава ССХ везе и учитане јавне кључеве
3.
Hosts
2015-03-29
Домаћини
4.
Pubkeys
2015-03-29
Јавни кључеви
5.
Port forwards
2015-03-29
Прослеђени портови
6.
Edit Host
2015-03-29
Уреди домаћина
7.
Help
2015-03-29
Помоћ
8.
Colors
2015-03-29
Боје
9.
Pick a color
2015-03-29
Изаберите боју
12.
Please select a topic below for more information on a particular subject.
2015-03-29
Изаберите тему испод за више информација о поједином предмету.
35.
Generate
2015-03-29
Генериши
36.
Delete key
2015-03-29
Обриши кључ
37.
Gathering Entropy
2015-03-29
Сакупљам ентропију
38.
Touch this box to gather randomness: %1$d%% done
2015-03-29
Додирните овде да бисте сакупили ентропију: %1$d%% завршено
39.
In order to assure randomness during the key generation, move your finger randomly over the box below.
2015-03-29
Да бисте осигурали насумичност током генерисања кључа, померајте прст насумично преко поља испод.
40.
Generating key pair…
2015-07-30
Генеришем пар кључева…
41.
Copy private key
2015-03-29
Копирај приватни кључ
42.
Copy public key
2015-03-29
Копирај јавни кључ
43.
Tap "Menu" to create or import key pairs.
2015-03-29
Тапните „Мени“ да бисте направили или увезли пар кључева.
44.
Unknown format
2015-03-29
Непознат формат
45.
Change password
2015-03-29
Измени лозинку
46.
Pick from /sdcard
2015-03-29
Изабери са /sdcard
47.
Problem parsing imported private key
2015-03-29
Проблем рашчлањивања увезеног приватног кључа
48.
Unlock key
2015-03-29
Откључај кључ
49.
Bad password for key '%1$s'. Authentication failed.
2015-03-29
Лоша лозинка за кључ „%1$s“. Аутентификација није успела.
50.
Load into memory
2015-03-29
Учитај у меморију
51.
Unload from memory
2015-03-29
Уклони из меморије
52.
Load key on start
2015-03-29
Учитај кључеве по покретању
53.
Confirm before use
2015-03-29
Потврди пре употребе
54.
Tap "Menu" to create port forwards.
2015-03-29
Тапните „Мени“ да бисте направили прослеђење порта.
55.
Edit port forward
2015-03-29
Уреди прослеђење порта
56.
Delete port forward
2015-03-29
Обриши прослеђење порта
57.
Nickname:
2015-03-29
Надимак:
58.
My work key
2015-03-29
Мој радни кључ
59.
Source port:
2015-03-29
Изворни порт:
60.
Destination:
2015-03-29
Одредиште:
61.
Old password:
2015-03-29
Стара лозинка:
62.
Password:
2015-03-29
Лозинка:
63.
(again)
2015-03-29
(поново)
64.
Type:
2015-03-29
Тип:
65.
Note: password can be blank
2015-03-29
Напомена: лозинка може да буде празна
66.
Bits:
2015-03-29
Бита:
67.
Password for key '%1$s'
2015-03-29
Лозинка за кључ „%1$s“
68.
Allow remote host to use key '%1$s'?
2015-03-29
Дозволити удаљеном домаћину да користи тастер „%1$s“?
69.
WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!
2015-03-29
УПОЗОРЕЊЕ: ИДЕНТИФИКАЦИЈА УДАЉЕНОГ ДОМАЋИНА ЈЕ ИЗМЕЊЕНА!
70.
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY! Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)! It is also possible that the host key has just been changed.
2015-03-29
МОГУЋЕ ЈЕ ДА НЕКО РАДИ НЕШТО ЛОШЕ! Неко вас можда управо прислушкује (човек-између напад)! Такође је могуће да је кључ домаћина управо измењен.
71.
Host has disconnected. Close session?
2015-03-29
Домаћин је прекинуо везу. Да затворим сесију?
72.
Are you sure you want to continue connecting?
2015-03-29
Желите ли заиста да наставите повезивање?
73.
The authenticity of host '%1$s' can't be established.
2015-03-29
Не могу да утврдим аутентичност домаћина „%1$s“.
74.
Host %1$s key fingerprint is %2$s
2015-03-29
Отисак домаћина %1$s је %2$s