Translations by guoldan

guoldan has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 98 results
1.
username
2015-10-02
nom d'usuari
2.
%s days ago
2015-09-01
fa %s dies
3.
%s has a point penalty of %s points
2015-10-02
%s te una penalització de %s punts
4.
(Bronze)
2015-09-01
(Bronze)
5.
(Gold / Silver / Bronze)
2015-09-01
(Or / Plata / Bronze)
6.
(Gold)
2015-09-01
Or
7.
(Silver)
2015-09-01
Plata
8.
(not displayed)
2015-09-01
(no visualitzat)
9.
(retype)
2015-09-01
(reescriure)
10.
... within the last
2015-09-01
... desde l'ultim
11.
...and %s more
2015-09-01
... y %s més
13.
1. lowest number of points, 2. highest average market value
2015-09-01
1 el numero de punts mes baix, 2. major valor de mercat.
14.
A new password has been sent to you!
2015-09-01
S'ha enviat una nova contrasenya!
15.
About
2015-09-01
Sobre
16.
Actions
2015-09-01
Accions
17.
Add player
2015-09-01
Afegir jugador
18.
Admin
2015-09-01
Administrador
19.
All
2015-09-01
Tots
20.
All matchdays
2015-10-02
Tots els dies de partit
21.
All time
2015-09-01
Tot el temps
22.
All-Time Table
2015-10-02
Classificació de sempre
23.
An error occured while changing your e-mail address!
2015-09-01
Ha ocurregut un error mentres que canviavem la teva direcció de correu eletrònic!!!
24.
An error occured while fetching data!
2015-10-02
S'ha produit un error al recuperar les dades
25.
An error occured.
2015-09-01
S'ha produït un error
26.
An error occurred while changing your password!
2015-09-01
Ha ocurregut un errr mentres que canviavem la teva contrasenya!
27.
An error occurred while sending your request.
2015-09-01
Ha ocurregut un error mentres enviavem la teva consulta!
28.
App.
2015-09-01
APP.
29.
Appearances
2015-09-01
Aparacions
30.
Apply changed account name
2015-10-02
Confirmat el canvi del nom del compte
31.
Apply data
2015-10-02
Aplicar dades
32.
Apply new data
2015-10-02
Noves dades aplicades
33.
April
2015-10-02
abril
34.
Attention: This feature is new and may contain bugs. If you encounter any problems or have improvement suggestions, please contact us.
2015-10-02
Atencio: Aquesta carateristica és nova i pot tenir errors. Si trobes capa problema o tens cap suggeriment, si us plau contacta amb nosaltres
35.
Attention: Your account has been marked as invalid, because the assigned ID %s could not be found at %s. If this is not the correct ID, please contact the %s. Please be aware that invalid accounts cannot be used permanently and will be deleted at regular intervals.
2015-10-02
Atenció: El teu compte ha sigut marcat com no vàlid, perquè el ID %s assignat no es pot trobar a %s. Si no és el correcte ID, si us plau contacta el %s. Si us plau, vés amb cura ja que els comptes invàlids no poden ser usats permanentment i són esborrats regularment.
36.
August
2015-10-02
agost
37.
Auto Reload
2015-10-02
Auto Recarrega
38.
Awards
2015-10-02
Premis
39.
Away
2015-10-02
Fora
40.
Back to
2015-10-02
Tornar a
41.
Blunt statements
2015-10-02
Declaracions contundents
42.
Bragging
2015-10-02
Pressumir
43.
Calculate standings
2015-10-02
Calcula estadistiques
44.
Captcha
2015-10-02
Captcha
47.
Change
2015-10-02
Canvia
48.
Change e-mail address
2015-10-02
Canvia direccio de correu
49.
Change password
2015-10-02
Canvia la contrasenya
51.
Club comparison
2015-10-02
Comparacio de Club
52.
Club points history
2015-10-02
Historia de punts de Club
53.
Club values (last 60 days)
2015-10-02
Valors de Club (últims 60 dies)
54.
Comp.
2015-10-02
Comp.