Translations by peso

peso has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 443 results
1.
Another program instance is already running. Code::Blocks is currently configured to only allow one running instance. You can access this Setting under the menu item 'Environment'.
2006-08-03
Programmet kører allerede. Code::Blocks er konfigureret til kun at tillade en kørende instans ad gangen. Du kan ændre dette ved at gå ind på menupunkt "Omgivelser"
2.
Exception
2006-07-20
Undtagelse
3.
Unknown exception was raised. The application will terminate immediately...
2006-08-03
En ukendt undtagelse blev rejst. Applikationen stopper straks...
4.
Something has gone wrong inside %s and it will terminate immediately. We are sorry for the inconvenience...
2006-07-18
Noget gik galt i %s og den bliver termineret med det samme. Vi beklager...
5.
Building
2006-08-03
Bygger
6.
Batch build ended.
2006-08-03
Batch byg færdig.
7.
Batch build stopped with errors.
2006-08-03
Batch byg stoppede med fejl.
8.
Process exited with status code %d.
2006-07-18
Processen stoppede med status kode %d.
9.
Please choose which personality (profile) to load:
2006-08-03
Vælg hvilken personlighed (profil) der skal hentes:
10.
Personalities (profiles)
2006-08-03
Personligheder (profiler)
11.
Chinese (Simplified)
2006-10-29
Kinesisk (simplificeret)
12.
Welcome to
2006-07-18
Velkommen til
13.
is a full-featured IDE (Integrated Development Environment) aiming to make the individual developer (and the development team) work in a nice programming environment offering everything he/they would ever need from a program of that kind. Its pluggable architecture allows you, the developer, to add any kind of functionality to the core program, through the use of plugins...
2006-07-18
er en full-featured IDE (Integrated Development Environment) der stræber mod at give såvel den enkelte udvikler som udviklingsteams et behageligt programmeringsmiljø med alt hvad man nogensinde får brug for i en IDE. Dets plugin arkitektur giver dig, udvikleren, muligheden for at tilføje en vilkårlig funktionalitet til programmet...
14.
Build:
2006-08-03
Byg:
15.
Developers: -------------- Yiannis Mandravellos: Project leader - Core developer Thomas Denk : Core developer Ricardo Garcia : All-hands person "tiwag" : Developer Contributors (in no special order): ----------------------------------- byo,elvstone, me22 : Conversion to Unicode byo, cyberkoa : wxSmith RAD plugin P. A. Jimenez : Help and AStyle plugins Hakki Dogusan : DigitalMars compiler support ybx : OpenWatcom compiler support Tim Baker : Patches for the direct-compile-mode dependencies generation system Eric Burnett : GDB debugger plugin patches Chris Raschko : Design of the 3D logo for Code::Blocks J.A. Ortega : 3D Icon based on the above The wxWidgets project (http://www.wxwidgets.org). TinyXML parser (http://www.grinninglizard.com/tinyxml). The GNU Software Foundation (http://www.gnu.org). Last, but not least, the open-source community.
2006-10-29
Udviklere: ------------- Yiannis Mandravellos: Projekt leder - Hovedudvikler Thomas Denk : Hovedudvikler Ricardo Garcia : Altmuligmand "tiwag" : Udvikler Bidrag fra: -------------- byo,elvstone, me22 : Konvertering til Unicode byo, cyberkoa : wxSmith RAD plugin P. A. Jimenez : Help og AStyle plugins Hakki Dogusan : DigitalMars compiler support ybx : OpenWatcom compiler support Tim Baker : Patches til direct-compile-mode afhængighedsberegningssystem Eric Burnett : GDB debugger plugin patches Chris Raschko : Design af 3D logo for Code::Blocks J.A. Ortega : 3D Icon baseret på ovenstående wxWidgets projektet (http://www.wxwidgets.org). TinyXML parser (http://www.grinninglizard.com/tinyxml). The GNU Software Foundation (http://www.gnu.org). Sidst, men ikke mindst, open-source fællesskabet.
16.
The Code::Blocks Team
2006-08-10
Code::Blocks Teamet
17.
Close Fullscreen
2006-07-20
Luk helskærm
19.
Messages
2006-10-29
Beskeder
20.
&Edit
2006-07-20
&Rediger
21.
Switch highlighting mode for current document to "%s"
2006-08-03
Skift fremhævninger for det nuværende dokument til "%s"
22.
&Tools
2006-08-03
Fun&ktioner
23.
P&lugins
2006-08-23
P&lugins
24.
Main Toolbar
2006-08-23
Hovedværktøjslinje
26.
Loading:
2006-08-23
Henter:
27.
Switch to %s layout
2006-08-10
Skift til %s layout
28.
Layout changed
2006-08-23
Layout ændret
29.
The layout '%s' has changed. Do you want to save it?
2006-08-23
Layoutet '%s' er ændret. Ønsker du at gemme det?
30.
Toolbar
2006-11-09
Værktøjslinje
31.
The project file does not exist...
2006-07-18
Projektfilen findes ikke...
32.
Error
2006-07-18
Fejl
33.
WINDOWS-1252
2006-07-18
WINDOWS-1252
34.
Line 12345, Column 123
2006-11-09
Linje 12345, Søjle 123
35.
Overwrite
2006-07-18
Overskriv
36.
Modified
2006-08-03
Ændret
37.
Overwrite
2006-07-18
Overskriv
38.
Modified
2006-08-03
Ændret
39.
Read/Write.....
2006-08-10
Læs/skriv.....
40.
Line %d, Column %d
2006-07-18
Linie %d, Kolonne %d
41.
Overwrite
2006-08-03
Overskriv
42.
Insert
2006-07-18
Indsæt
43.
Modified
2006-08-03
Ændret
44.
Read only
2006-08-03
Skrivebeskyttet
45.
Read/Write
2006-08-10
Læs/skriv
46.
Can't open file. Do you want to remove it from the recent files list?
2006-08-10
Kan ikke åbne fil. Vil du fjerne den fra listen over de seneste filer?
47.
Question
2006-07-18
Spørgsmål
48.
&File
2006-07-18
&Filer
49.
Do you want to add this new file in the active project?
2006-08-10
Vil du tilføje denne nye fil til det aktive projekt?
50.
Add file to project
2006-07-18
Tilføj fil til projekt
51.
Open file
2006-07-18
Åbn fil
52.
File %s could not be saved...
2006-08-10
Kunne ikke gemme filen %s...