Translations by Martin Josip Kocijan

Martin Josip Kocijan has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1673 results
1.
2019-08-01
3.
Are you sure that you want to OVERWRITE the file?
2019-08-01
Jeste li sigurni da želite PREPISATI PREKO datoteke?
4.
Are you sure that you want to OVERWRITE the file?
2019-08-01
Jeste li sigurni da želite PREPISATI PREKO datoteke?
6.
Discard old config file?
2019-08-01
Odbaciti staru konfiguracijsku datoteku?
13.
Both using shortcut: '%s'
2019-08-01
Oboje koristeći prečac: '%s'
19.
!File:
2019-08-02
!Datoteka:
20.
!Module:
2019-08-02
!Modul:
21.
!Type:
2019-08-02
!Vrsta:
22.
--> All files were OK. Nothing to be done.
2019-08-02
--> Sve datoteke bile su u redu. Ništa nije potrebno učiniti.
23.
A message was added to 'bindto.log' file.
2019-08-02
Poruka je dodana u datoteku 'bindto.log'.
24.
Are you sure?
2019-08-02
Jeste li sigurni?
26.
Contents of doxygen's log file:
2019-08-02
Sadržaj zapisne datoteke doxygena:
28.
Done.
2019-08-02
Učinjeno.
34.
Hopefully, this will prevent you from losing recent modifications.
2019-08-02
Nadajmo se, ovo će spriječiti da izgubite nedavne izmjene.
39.
Please wait, this can take a long time...
2019-08-02
Molimo pričekajte, ovo može potrajati...
40.
Please wait...
2019-08-02
Molimo pričekajte...
41.
Project:
2019-08-02
Projekt:
44.
The exact error message was:
2019-08-02
Poruka o pogrešci glasila je:
46.
There were problems met during the generation of wrapping.
2019-08-02
Javili su se problemi tijekom generiranja omatanja.
47.
There were problems met during the generation of wrapping. A message was added to 'bindto.log' file.
2019-08-02
Javili su se problemi tijekom generiranja omatanja. Dodana je poruka u datoteku 'bindto.log'.
48.
There were problems met during the generation of wrapping. A message was added to 'bindto.log' file
2019-08-02
Javili su se problemi tijekom generiranja omatanja. Dodana je poruka u datoteku 'bindto.log'
53.
another destructor is not found.
2019-09-12
još jedan uništivač nije pronađen.
54.
('Whole word' = true, 'Start word' = false, 'Match case' = true, 'Regular expression' = false)
2019-08-02
('Cijela riječ' = istina, 'Početna riječ' = lažno, 'Podudara se veličina slova' = istina, 'Regularni izraz' = lažno)
57.
Please note the dot (.) in front of "codeblocks"!
2019-08-02
Molimo uočite točku (.) ispred "codeblocks"!
58.
* save editor-pane layout and order.
2019-08-02
* spremi raspored i redoslijed uređivačka okna.
59.
Bitmapheight
2019-08-02
Visinabitmape
60.
Bitmapwidth
2019-08-02
Širinabitmape
61.
Bmp in Dialog Units
2019-08-02
Bmp u dijaloškim jedinicama
62.
Dialog Units
2019-08-02
Dijaloške jedinice
64.
Floating Height
2019-09-12
Lebdeća visina
65.
Floating Width
2019-09-12
Lebdeća Visina
66.
Left
2019-08-02
Lijevo
67.
Margin in Dialog Units
2019-08-02
Margina u dijaloškim jedinicama
69.
Marginwidth
2019-08-02
ŠirinaMargine
70.
Pos in dialog units
2019-08-02
Pozicija u dijaloškim jedinicama
72.
Size in dialog units
2019-08-02
Veličina u dijaloškim jedinicama
74.
Top
2019-08-02
Vrh
75.
You will be asked for the macro substitution value, when auto-completing.
2019-08-02
Pitat ćemo Vas za vrijednost makro substitucije, tijekom automatskoj dovršavanja.
76.
%s formatted %s unchanged
2019-08-02
%s formatirano %s nepromijenjeno
78.
(Active)
2019-08-02
(aktivno)
79.
(Copy)
2019-08-02
(kopija)
80.
(IDs [%ld] [%ld])
2019-09-12
(identiteti [%ld] [%ld])
84.
Alphabetical Class Index
2019-08-02
Indeks po abecednoj klasi
85.
Highlight Button
2019-08-02
Osvijetli gumb
87.
Line 12345, Col 123, Pos 123456
2019-08-02
Redak 12345, Stupac 123, Pozicija 123456
89.
Modified
2019-08-02
Izmijenjeno
90.
Overwrite
2019-08-02
Prepiši
92.
Read/Write
2019-08-02
Čitaj/Piši
93.
Set Item Text Bold
2019-08-02
Postavi tekst stavke podebljanim
94.
Tells the compiler to perform function calls by first loading the address of the function into a register and then performing a subroutine call on this register.
2019-08-02
Kaže prevoditelju da izvrši pozive funkcijama tako da prvo učita adresu funkcije u registar te zatim izvrši podrutinski poziv na taj registar.