Browsing Serbian translation

716 of 32 results
7.
User Input
Кориснички унос
Translated and reviewed by Саша Петровић on 2013-01-02
Located in controller.py:130 controller.py:215 view.py:160
8.
Description
Опис
Translated and reviewed by Саша Петровић on 2013-01-02
Located in controller.py:134 controller.py:219 view.py:161
9.
When entering a command use question marks(?) as placeholders if user input is required when the command runs. Example: ls /any/directory would be entered as, ls ? .For each question mark(?) in your command, if any, use the User Input field to provide a hint for each variable. Using our example ls ? you could put directory as the User Input. Lastly provide a brief Description.
Када унесете наредбу користите знак упитника(?) за држаче места ако је кориснички унос потребан приликом извршавања наредбе. Пример: „ls /нека/фасцикла/“ биће унешено као „ls ?“ . За сваки знак упитника(?) у вашој наредби, уколико их има, користите поље корисничког уноса да обезбедите савет за сваку променљиву. Користећи наш пример „ls ?“ можете поставити фасциклу као кориснички унос. На крају, додајте и кратак опис.
Translated and reviewed by Мирослав Николић on 2016-12-19
Located in controller.py:140
10.
Edit a command in your command list
Уредите наредбу из вашег списка наредби
Translated and reviewed by Мирослав Николић on 2016-12-19
Located in controller.py:198
11.
Please provide a command, description, and what type of user variable, if any, is required.
Наведите наредбу, опис и која врста корисничке променљиве, ако је има, је потребна.
Translated and reviewed by Мирослав Николић on 2016-12-19
Located in controller.py:225
12.
Search:
Тражи:
Translated and reviewed by Саша Петровић on 2013-01-02
Located in view.py:205
13.
Search your list of commands
Претражите ваш списак наредби
Translated and reviewed by Мирослав Николић on 2016-12-19
Located in view.py:210
14.
Command List
Списак наредби
Translated and reviewed by Саша Петровић on 2013-01-02
Located in view.py:225
15.
Click to show/hide command list
Кликните за скривање/приказ списка наредби
Translated and reviewed by Саша Петровић on 2013-01-02
Located in view.py:227
16.
Click to add another tab
Кликните за додавање још једног листа
Translated and reviewed by Саша Петровић on 2013-01-02
Located in view.py:241
716 of 32 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Мирослав Николић, Саша Петровић.