Browsing Polish translation

110 of 32 results
1.
You need to install the python gtk bindings package 'python-gtk2'
Musisz zainstalować paczkę 'python-gtk2'
Translated and reviewed by Marek Bardoński on 2011-03-21
Located in controller.py:34 view.py:32
2.
You need to install 'python-vte' the python bindings for libvte.
Musisz zainstalować paczkę 'python-vte'
Translated and reviewed by Marek Bardoński on 2011-03-21
Located in controller.py:42 view.py:40
3.
This command requires more information.
To polecenie potrzebuje więcej informacji
Translated and reviewed by Marek Bardoński on 2011-03-21
Located in controller.py:70
4.
Please provide a
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Proszę podać
Translated and reviewed by Filip Stepien on 2010-09-06
Located in controller.py:82
5.
Add a command to your command list
Dodaj polecenie do listy
Translated and reviewed by Marek Bardoński on 2011-03-21
Located in controller.py:114
6.
Command
Polecenie
Translated and reviewed by Filip Stepien on 2010-09-06
Located in controller.py:127 controller.py:212 view.py:159
7.
User Input
Opcje
Translated and reviewed by Filip Stepien on 2010-09-06
Located in controller.py:130 controller.py:215 view.py:160
8.
Description
Opis
Translated and reviewed by Filip Stepien on 2010-09-06
Located in controller.py:134 controller.py:219 view.py:161
9.
When entering a command use question marks(?) as placeholders if user input is required when the command runs. Example: ls /any/directory would be entered as, ls ? .For each question mark(?) in your command, if any, use the User Input field to provide a hint for each variable. Using our example ls ? you could put directory as the User Input. Lastly provide a brief Description.
Podczas wprowadzania użyj znaku zapytania (?) w miejscu, gdzie użytkownik powinien prowadzić dane, gdy jest to wymagane przez specyfikę polecenia. Przykład: ls /jakiś/katalog będzie wprowadzane jak ls ? . Dla każdego znaku zapytania (?) w polu wprowadzania danych przez użytkownika, użyj okna wprowadzania w celu zapewnienia podpowiedzi dla każdej zmiennej. Dla naszego przykładowego ls można umieścić jak wskazówkę katalogu użytkownika. Na końcu wpisz krótki opis.
Translated and reviewed by Marek Bardoński on 2011-03-21
Located in controller.py:140
10.
Edit a command in your command list
Edytuj polecenie na twojej liście poleceń
Translated and reviewed by Marek Bardoński on 2011-03-21
Located in controller.py:198
110 of 32 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Filip Stepien, Marek Bardoński.