Browsing Croatian translation

918 of 32 results
9.
When entering a command use question marks(?) as placeholders if user input is required when the command runs. Example: ls /any/directory would be entered as, ls ? .For each question mark(?) in your command, if any, use the User Input field to provide a hint for each variable. Using our example ls ? you could put directory as the User Input. Lastly provide a brief Description.
Prilikom korištenja naredbe pojavljuje se upitnik ( ? ) kao rezervirano mjesto unosa i potrebno je za izvođenje naredbe. Primjer : LS / bilo / direktorij će biti upisana kao , LS ? . Za svaki upitnik ( ? ) U vašoj naredbi , ako ih ima , upotrijebite polje unosa uzi savjet za svaku varijablu . Koristeći naš primjer LS ? možete postaviti mapu kao dio korisničkog unosa . Na kraju dodajte kratak opis.
Translated and reviewed by Nenad on 2015-01-24
Located in controller.py:140
10.
Edit a command in your command list
Uredi naredbu u svojem popis naredbi
Translated and reviewed by gogo on 2011-08-01
Located in controller.py:198
11.
Please provide a command, description, and what type of user variable, if any, is required.
Molimo unesite naredbu, opis i vrstu korisničke varijable ako je potrebno.
Translated and reviewed by gogo on 2011-08-01
Located in controller.py:225
12.
Search:
Traži:
Translated and reviewed by gogo on 2011-08-01
Located in view.py:205
13.
Search your list of commands
Pretražite vaš popis naredbi
Translated and reviewed by gogo on 2011-08-01
Located in view.py:210
14.
Command List
Popis naredbi
Translated and reviewed by gogo on 2011-08-01
Located in view.py:225
15.
Click to show/hide command list
Kliknite za prikaz/sakrivanje popisa naredibi
Translated and reviewed by gogo on 2011-08-01
Located in view.py:227
16.
Click to add another tab
Kliknite za dodvanje druge kartice
Translated and reviewed by gogo on 2011-08-01
Located in view.py:241
17.
File
Datoteka
Translated and reviewed by gogo on 2011-08-01
Located in menus_buttons.py:31
18.
Help
Pomoć
Translated and reviewed by gogo on 2011-08-01
Located in menus_buttons.py:35 menus_buttons.py:80
918 of 32 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Nenad, gogo.