Translations by kristian

kristian has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

135 of 35 results
1.
Reload menu
2016-03-05
Ladda om menyn
2.
Go to Web Page
2013-11-05
Gå till Hemsidan
3.
Report a bug in %s
2016-03-05
Rapportera en bugg i %s
4.
Help with Translations
2013-11-05
Hjälp till att översätta
5.
Donate via PayPal
2013-11-05
Donera via PayPal
6.
Quit %s
2016-03-05
Avsluta %s
7.
Updating menu...
2016-03-06
Uppdaterar menyn...
2016-03-05
Uppdaterar menyn
8.
Please wait
2016-03-05
Var god vänta
16.
Any files
2016-03-05
Alla filer
18.
ClassicMenu Indicator
2013-11-05
Klassisk Meny Indikator
19.
Indicator applet to show the Gnome Classic main menu
2016-03-06
En indikator för att visa Gnomes Klassiska huvudmeny
2013-11-05
En indikator för att visa Gnomes Klassiska Huvudmeny
21.
Preferences
2016-03-05
Inställningar
22.
Set to defaults
2016-03-05
Återställ till förvalda värden
25.
Use standard menu
2016-03-05
Använd standardmeny
26.
>>>
2016-03-05
>>>
27.
<<<
2016-03-05
<<<
28.
Menus
2016-03-05
Menyer
34.
Show menu icons:
2016-03-05
Visa menyikoner:
36.
Show hidden entries:
2016-03-05
Visa dolda poster:
38.
Use tooltips:
2016-03-05
Använd verktygstips:
39.
Icon:
2016-03-05
Ikon:
40.
Old icon
2016-03-05
Gammal ikon
41.
New Icon (dark)
2016-03-05
Ny ikon (mörk)
42.
New Icon (light)
2016-03-05
Ny ikon (ljus)
43.
New Icon (auto)
2016-03-05
Ny ikon (auto)
44.
Custom
2016-03-05
Anpassad
45.
<small>(doesn't work in some environments)</small>
2016-03-05
<liten>(fungerar inte i vissa miljöer)</liten>
46.
Some menu definitions don't include extra menus like the ones for Wine. ClassicMenu Indicator can add them. If your menu definitions include them, too, you will see them twice.
2016-05-05
Vissa menydefinitioner inkluderar inte extra menyer likt dom för Wine. Klassisk Meny Indikatorn kan lägga till dem. Om din menydefinition också inkluderar dom kommer dom att synas dubbelt.
47.
Add extra/Wine menus:
2016-03-05
Lägg till extra/Wine menyer:
48.
Do you want an additional single menu that contains all apps in alphabetical order?
2016-03-05
Vill du ha en ensam meny som innehåller alla program i alfabetisk ordning?
49.
Add menu with all apps:
2016-03-05
Lägg till meny med alla program:
50.
<small>(if available)</small>
2016-03-05
<liten>(om tillgänglig)</liten>
53.
Settings
2016-03-05
Inställningar