Browsing Slovak translation

110 of 53 results
1.
Reload menu
Obnoviť menu
Translated by Štefan Lučivjanský
Located in ../classicmenu_indicator/cmindicator.py:366
2.
Go to Web Page
Prejsť na webstránku
Translated by Štefan Lučivjanský
Located in ../classicmenu_indicator/cmindicator.py:378
3.
Report a bug in %s
Nahlásiť chybu v %s
Translated by Štefan Lučivjanský
Located in ../classicmenu_indicator/cmindicator.py:386
4.
Help with Translations
Pomôcť s prekladmi
Translated by Štefan Lučivjanský
Located in ../classicmenu_indicator/cmindicator.py:392
5.
Donate via PayPal
Podporiť nás cez PayPal
Translated by Štefan Lučivjanský
Located in ../classicmenu_indicator/cmindicator.py:398
6.
Quit %s
Vypnúť %s
Translated by Štefan Lučivjanský
Located in ../classicmenu_indicator/cmindicator.py:406
7.
Updating menu...
Aktualizujem menu...
Translated by Štefan Lučivjanský
Located in ../classicmenu_indicator/cmindicator.py:488
8.
Please wait
Prosím čakajte
Translated by Štefan Lučivjanský
Located in ../classicmenu_indicator/cmindicator.py:489
9.
Show menu at mouse pointer location. This requires an already running instance of %s
Zobraziť menu na mieste kurzora myši. Toto vyžaduje spustenú inštanciu %s
Translated by Štefan Lučivjanský
Located in ../classicmenu_indicator/cmindicator.py:537
10.
Start a new instance of %s, even if there alread is onerunning
Začať novú inštanciu %s, aj napriek tomu že je už aplikácia spustená.
Translated by Štefan Lučivjanský
Located in ../classicmenu_indicator/cmindicator.py:543
110 of 53 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Štefan Lučivjanský.