Translations by Monsz_

Monsz_ has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

129 of 29 results
33.
ClamWin Free Antivirus
2007-07-23
Bezpłatny ClamWin Antivirus
48.
WARNING: Your ClamAV installation is OUTDATED!
2007-07-24
UWAGA: Posiadasz NIEAKTUALNĄ WERSJĘ programu ClamAV!
52.
is up to date
2007-07-24
jest aktualna.
86.
updated
2007-07-23
zaktualizowano
100.
Could not start process. No Command Line specified
2007-07-24
Nie można rozpocząć procesu. Nie określono wiersza poleceń
105.
Scanning &Frequency:
2007-07-24
Częstotliwość &skanowania
111.
&Scan Folder:
2007-07-24
&Skanuj folder:
116.
&Activate This Schedule
2007-07-24
&Aktywuj ten harmonogram zadań
117.
Select if you wish to enable this schedule
2007-07-24
Zaznacz jeśli chcesz włączyć ten harmonogram zadań
118.
Closes the dialog and applies the settings
2007-07-24
Zamyka okno i zatwierdza ustawienia
120.
Closes the dialog and discards the changes
2007-07-24
Zamyka okno bez zatwierdzania ustawień
121.
Select a directory
2007-07-24
Wybierz folder
122.
Specified path is invalid. Please verify your selection.
2007-07-24
Określona ścieżka jest nieprawidłowa. Popraw swój wybór.
123.
General
2007-07-24
Ogólne
124.
Filters
2007-07-24
Filtry
125.
Internet Updates
2007-07-24
Aktualizacje internetowe
126.
Proxy
2007-07-24
Proxy
137.
Closes the window and saves the changes
2007-07-24
Zamyka okno i zapisuje zmiany
138.
Closes the window without saving the changes
2007-07-24
Zamyka okno bez zapisywania zmian
139.
Proxy &Server:
2007-07-24
&Serwer proxy:
140.
Proxy Server domain name or IP address
2007-07-24
Nazwa domeny lib adres IP serwera proxy
141.
P&ort:
2007-07-24
P&ort:
142.
Proxy Server port number (0-65535)
2007-07-24
Numer portu serwera proxy (0-65535)
143.
&User Name:
2007-07-24
Nazwa &użytkownika
144.
Proxy Server Account Name (optional)
2007-07-24
Nazwa konta serwera proxy (opcjonalnie)
145.
&Password:
2007-07-24
&Hasło:
146.
Proxy Server account password (optional)
2007-07-24
Hasło konta serwera proxy (opcjonalnie)
159.
&ClamScan Location:
2007-07-24
Lokalizacja &ClamScan
160.
Specify location of clamscan
2007-07-24
Określ lokzlizację clamscan