Browsing Slovenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions and Slovenian guidelines.
817 of 278 results
8.
Help
UNUSED: () OR (is_android or is_ios) == False
note: 'Help link, displayed in the top-left (assuming ltr layout) corner of the main screen. Clicking this takes the user to our FAQ.'
note: 'Title displayed in the action-bar for the Android Help screen'
in: results/cr/remoting/resources/remoting_strings.grd, as IDS_ACTIONBAR_HELP_TITLE
in: results/cr/remoting/resources/remoting_strings.grd, as IDS_HELP
Pomoč
Translated by Chad Miller
Located in id: 7649070708921625228; intermediary: cmlpgrid v1
9.
Cancel
note: 'Label for general-purpose Cancel buttons.'
note: "Label for the button to decline sharing the computer in 'It2Me' mode."
in: results/cr/remoting/resources/remoting_strings.grd, as IDS_CANCEL
in: results/cr/remoting/resources/remoting_strings.grd, as IDS_SHARE_CONFIRM_DIALOG_DECLINE
Prekliči
Translated by Chad Miller
Located in id: 7658239707568436148; intermediary: cmlpgrid v1
10.
An incompatible protocol version was detected. Please make sure that you have the latest version of the software installed on both computers and try again.
note: 'Error that is shown on the client side when incompatible Chrome Remote Desktop versions are installed on host and client.'
in: results/cr/remoting/resources/remoting_strings.grd, as IDS_ERROR_INCOMPATIBLE_PROTOCOL
in: upstream/cr-46.0.2490.64/remoting/resources/remoting_strings.grd, as IDS_ERROR_INCOMPATIBLE_PROTOCOL
Zaznana je bila nezdružljiva različica protokola. Poskrbite, da ste v obeh računalnikih nameščeni najnovejši različici, in poskusite znova.
Translated by Chad Miller
Located in id: 1002108253973310084; intermediary: cmlpgrid v1
11.
Poor
note: "Indicates a 'poor' quality connection."
in: results/cr/remoting/resources/remoting_strings.grd, as IDS_CONNECTION_QUALITY_POOR
in: upstream/cr-46.0.2490.64/remoting/resources/remoting_strings.grd, as IDS_CONNECTION_QUALITY_POOR
Slaba
Translated by Chad Miller
Located in id: 1050693411695664090; intermediary: cmlpgrid v1
12.
Select…
note: "The initial 'category', indicating that the user must select something to continue."
in: results/cr/remoting/resources/remoting_strings.grd, as IDS_FEEDBACK_CATEGORY_SELECT
in: upstream/cr-46.0.2490.64/remoting/resources/remoting_strings.grd, as IDS_FEEDBACK_CATEGORY_SELECT
Izberite …
Translated by Chad Miller
Located in id: 1152528166145813711; intermediary: cmlpgrid v1
13.
Disable remote connections
note: 'Button displayed when the current computer is accepting remote connections. Clicking this button causes it to stop accepting remote connections.'
in: results/cr/remoting/resources/remoting_strings.grd, as IDS_HOME_DAEMON_STOP_BUTTON
in: upstream/cr-46.0.2490.64/remoting/resources/remoting_strings.grd, as IDS_HOME_DAEMON_STOP_BUTTON
Onemogoči oddaljene povezave
Translated by Chad Miller
Located in id: 1199593201721843963; intermediary: cmlpgrid v1
14.
You must enable remote connections if you want to use Chromoting to access this computer.
UNUSED: (not _google_chrome) == False
note: 'Message displayed when the current computer is not accepting remote connections, instructing the user how to enable them.'
in: results/cr/remoting/resources/remoting_strings.grd, as IDS_HOME_DAEMON_START_MESSAGE
in: upstream/cr-46.0.2490.64/remoting/resources/remoting_strings.grd, as IDS_HOME_DAEMON_START_MESSAGE
Če želite do računalnika dostopati z Oddaljenim povezovanjem s Chromom, omogočite oddaljene povezave.
Translated by Chad Miller
Located in id: 1291443878853470558; intermediary: cmlpgrid v1
15.
Securely access your computers from your Android device.

• On each of your computers, set up remote access using the Chrome Remote Desktop app from Chrome Web Store: https://chrome.google.com/remotedesktop
• On your Android device, open the app and tap on any of your online computers to connect.

Remote computers with non US-English keyboards may receive incorrect text input. Support for other keyboard layouts is coming soon!

For information about privacy, please see the Google Privacy Policy (http://goo.gl/SyrVzj) and the Chrome Privacy Policy (http://goo.gl/0uXE5d).
UNUSED: (is_android or is_ios) == False
note: 'Play Store description of the Chrome Remote Desktop app for Android. [CHAR-LIMIT=4000] [NAME=play_store_description_alternate]'
in: results/cr/remoting/resources/remoting_strings.grd, as IDS_PLAY_STORE_DESCRIPTION_ALTERNATE
in: upstream/cr-46.0.2490.64/remoting/resources/remoting_strings.grd, as IDS_PLAY_STORE_DESCRIPTION_ALTERNATE
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Varno dostopajte do računalnikov iz naprave s sistemom Android.

• Z aplikacijo Oddaljeno namizje za Chrome iz Spletne trgovine Chrome (https://chrome.google.com/remotedesktop) nastavite oddaljeni dostop v vseh računalnikih.
• Če se želite povezati z računalnikom, v napravi s sistemom Android odprite aplikacijo in se dotaknite enega od računalnikov, povezanih s spletom.

Vnos besedila v oddaljene računalnike, ki ne uporabljajo tipkovnice za angleščino (Združene države), morda ne bo pravilen. Podpora za druge postavitve tipkovnic bo kmalu na voljo.

Za več informacij o zasebnosti si oglejte Googlov pravilnik o zasebnosti (http://goo.gl/SyrVzj) in Chrome pravilnik o zasebnosti (http://goo.gl/0uXE5d).
Translated by Chad Miller
Located in id: 1300633907480909701; intermediary: cmlpgrid v1
16.
(this feature is not yet available for your computer)
note: "Text displayed below the description of the 'share' or 'host' functionality on an unsupported platform."
in: results/cr/remoting/resources/remoting_strings.grd, as IDS_HOME_SHARE_DESCRIPTION_UNSUPPORTED
in: upstream/cr-46.0.2490.64/remoting/resources/remoting_strings.grd, as IDS_HOME_SHARE_DESCRIPTION_UNSUPPORTED
(ta funkcija še ni na voljo za vaš računalnik)
Translated by Chad Miller
Located in id: 1324095856329524885; intermediary: cmlpgrid v1
17.
See and control a shared computer.
note: "Description of the 'access' or 'client' functionality, displayed next to a button that instigates an access operation."
in: results/cr/remoting/resources/remoting_strings.grd, as IDS_HOME_ACCESS_DESCRIPTION
in: upstream/cr-46.0.2490.64/remoting/resources/remoting_strings.grd, as IDS_HOME_ACCESS_DESCRIPTION
Ogled in nadziranje računalnika v skupni rabi.
Translated by Chad Miller
Located in id: 1342297293546459414; intermediary: cmlpgrid v1
817 of 278 results

This translation is managed by Slovenian launchpad translation team, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Chad Miller, Matic Gradišer.