Translations by Chad Miller

Chad Miller has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 279 results
1.
Continue
2013-08-15
Jätka
2.
Chromoting
2013-08-15
Chromoting
3.
Show statistics
2015-10-20
Kuva statistika
4.
PIN
2013-08-15
PIN-kood
5.
Share
2013-08-15
Jaga
6.
Unrecognized host error: %{HOST_OFFLINE_REASON}.
2015-10-20
Tundmatu hostiviga: %{HOST_OFFLINE_REASON}.
7.
Chrome Remote Desktop
2013-08-15
Chrome Remote Desktop
8.
Help
2013-08-15
Abi
9.
Cancel
2013-08-15
Tühista
10.
An incompatible protocol version was detected. Please make sure that you have the latest version of the software installed on both computers and try again.
2015-10-20
Leiti protokolli ühildumatu versioon. Veenduge, et mõlemas arvutis oleks installitud tarkvara uusim versioon, ja proovige uuesti.
11.
Poor
2015-10-20
Halb
12.
Select…
2015-10-20
Valige ...
13.
Disable remote connections
2013-08-15
Keela kaugühendused
14.
You must enable remote connections if you want to use Chromoting to access this computer.
2013-08-15
Kui soovite rakendusega Chromoting arvuti juurde pääseda, siis lubage kaugühendused.
15.
Securely access your computers from your Android device. • On each of your computers, set up remote access using the Chrome Remote Desktop app from Chrome Web Store: https://chrome.google.com/remotedesktop • On your Android device, open the app and tap on any of your online computers to connect. Remote computers with non US-English keyboards may receive incorrect text input. Support for other keyboard layouts is coming soon! For information about privacy, please see the Google Privacy Policy (http://goo.gl/SyrVzj) and the Chrome Privacy Policy (http://goo.gl/0uXE5d).
2015-10-20
Hankige oma Android-seadmest turvaliselt juurdepääs oma arvutitele. • Seadistage igas arvutis kaugjuurdepääs, kasutades Chrome Remote Desktopi rakendust, mille saate alla laadida Chrome'i veebipoest: https://chrome.google.com/remotedesktop • Android-seadmes avage rakendus ja puudutage ühenduse loomiseks mõnda võrgus olevat arvutit. Kaugarvutid, mis ei kasuta Ameerika inglise keele klaviatuuri, võivad saada vale tekstisisendi. Peagi hakkame toetama teisi klaviatuuripaigutusi. Lisateavet privaatsuse kohta vaadake Google'i privaatsuseeskirjadest (http://goo.gl/SyrVzj) ja Chrome'i privaatsuseeskirjadest (http://goo.gl/0uXE5d).
16.
(this feature is not yet available for your computer)
2015-10-20
(see funktsioon ei ole veel teie arvutis saadaval)
17.
See and control a shared computer.
2013-08-15
Vaadake ja juhtige jagatud arvutit.
18.
The requested object does not exist.
2015-10-20
Nõutavat objekti ei ole.
19.
Credits
2015-10-20
Tiitrid
20.
Resize desktop to fit
2013-08-15
Muuda suurust töölaua sobitamiseks
21.
Failed to start remote access service.
2013-08-15
Kaugühenduse teenuse käivitamine ebaõnnestus.
22.
An unexpected error occurred. Please report this problem to the developers.
2013-08-15
Ilmnes ootamatu viga. Teatage sellest probleemist arendajatele.
23.
Closed connection to Cast device.
2015-10-20
Ühendus ülekandeseadmesse suleti.
24.
Leaving this page will end your Chromoting session.
2013-08-15
Lehelt lahkudes katkeb teie rakenduse Chromoting seanss.
25.
Enabling remote connections for this computer…
2013-08-15
Arvuti kaugühenduste lubamine …
26.
Failed to register this computer.
2013-08-15
Arvuti registreerimine ebaõnnestus.
27.
Chromoting Host Preferences
2015-10-20
Chromootimise hosti eelistused
28.
Stop Recording
2015-10-20
Peata salvestamine
29.
You have no computers registered. To enable remote connections to a computer, install Chrome Remote Desktop there and click “%{BUTTON_NAME}”.
2013-08-15
Ühtki arvutit ei ole registreeritud. Arvutis kaugühenduste lubamiseks installige Chrome Remote Desktop ja klõpsake nupul „%{BUTTON_NAME}”.
30.
Connecting…
2013-08-15
Ühendamine ...
31.
I can't open the application.
2015-10-20
Ma ei saa seda rakendust avada.
32.
Channel IP for client: %{CLIENT_GAIA_IDENTIFIER} ip='%{CLIENT_IP_ADDRESS_AND_PORT}' host_ip='%{HOST_IP_ADDRESS_AND_PORT}' channel='%{CHANNEL_TYPE}' connection='%{CONNECTION_TYPE}'.
2015-10-20
Kanali IP kliendi jaoks: %{CLIENT_GAIA_IDENTIFIER} ip='%{CLIENT_IP_ADDRESS_AND_PORT}' host_ip='%{HOST_IP_ADDRESS_AND_PORT}' channel='%{CHANNEL_TYPE}' connection='%{CONNECTION_TYPE}'.
33.
Close window
2015-10-20
Sulgeb akna
34.
You have no computers registered.
2015-10-20
Te ei ole registreerinud ühtegi arvutit.
35.
Disabling remote connections for this computer…
2013-08-15
Arvuti kaugühenduste keelamine …
36.
Close navigation drawer
2015-10-20
Sule navigeerimissahtel
37.
Keyboard layouts
2015-10-20
Klaviatuuri paigutused
38.
Chrome is downloading the Chromoting Host installer. Once the download is complete, please run the installer before continuing.
2013-08-15
Chrome laadib alla rakenduse Chromoting Host installerit. Kui allalaadimine on lõppenud, käitage enne jätkamist installerit.
39.
Connection failed
2015-10-20
Ühendamine ebaõnnestus
40.
Chrome is downloading the Chrome Remote Desktop Host installer. Once the download is complete, please run the installer before continuing.
2013-08-15
Chrome laadib alla Chrome Remote Desktopi hosti installerit. Kui allalaadimine on lõppenud, käitage enne jätkamist installerit.
41.
All paired clients have been deleted.
2015-10-20
Kõik seotud kliendid on kustutatud.
42.
Host is restarting, to take into account a policy change.
2015-10-20
Host taaskäivitub, et arvestada muutunud eeskirjadega.
43.
The following clients have been paired with this computer and can connect without supplying a PIN. You can revoke this permission at any time, either individually, or for all clients.
2015-10-20
Järgmised kliendid on seotud selle arvutiga ja saavad luua ühenduse ilma PIN-koodi esitamata. Saate selle loa igal ajal tühistada ühe või ka kõikide klientide puhul.
44.
Host Process
2015-10-20
Hosti protsess
45.
Trackpad mode
2015-10-20
Puuteplaadirežiim
46.
Remote connections for this computer have been enabled.
2013-08-15
Selles arvutis on lubatud kaugühendused.
47.
Securely access your computers from your Android device. • On each of your computers, set up remote access using the Chrome Remote Desktop app from Chrome Web Store: https://chrome.google.com/remotedesktop • On your Android device, open the app and tap on any of your online computers to connect. For information about privacy, please see the Google Privacy Policy (http://goo.gl/SyrVzj) and the Chrome Privacy Policy (http://goo.gl/0uXE5d).
2015-10-20
Hankige oma Android-seadmest turvaliselt juurdepääs oma arvutitele. • Seadistage igas arvutis kaugjuurdepääs, kasutades Chrome Remote Desktopi rakendust, mille saate alla laadida Chrome'i veebipoest: https://chrome.google.com/remotedesktop • Android-seadmes avage rakendus ja puudutage ühenduse loomiseks mõnda võrgus olevat arvutit. Lisateavet privaatsuse kohta vaadake Google'i privaatsuseeskirjadest (http://goo.gl/SyrVzj) ja Chrome'i privaatsuseeskirjadest (http://goo.gl/0uXE5d).
48.
Securely access your computers from your Android device.
2015-10-20
Hankige oma Android-seadmest turvaliselt juurdepääs oma arvutitele.
49.
Policy settings do not permit sharing this computer as a Chrome Remote Desktop host. Contact your system administrator for assistance.
2013-08-15
Reegli seaded ei luba jagada seda arvutit Chrome Remote Desktopi hostina. Abi saamiseks võtke ühendust süsteemiülemaga
50.
Report an issue
2015-10-20
Probleemist teatamine