Translations by Chad Miller

Chad Miller has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 279 results
1.
Continue
2013-08-15
Fortsæt
2.
Chromoting
2013-08-15
Chromoting
3.
Show statistics
2015-10-21
Vis statistik
4.
PIN
2013-08-15
Pinkode
5.
Share
2013-08-15
Del
6.
Unrecognized host error: %{HOST_OFFLINE_REASON}.
2015-10-21
Fejl – hosten genkendes ikke: %{HOST_OFFLINE_REASON}.
7.
Chrome Remote Desktop
2013-08-15
Chrome Fjernskrivebord
8.
Help
2013-08-15
Hjælp
9.
Cancel
2013-08-15
Annuller
10.
An incompatible protocol version was detected. Please make sure that you have the latest version of the software installed on both computers and try again.
2015-10-21
Der er registreret en inkompatibel version af protokollen. Kontrollér, at du har den nyeste version af softwaren installeret på begge computere, og prøv igen.
11.
Poor
2015-10-21
Dårlig
12.
Select…
2015-10-21
Vælg …
13.
Disable remote connections
2013-08-15
Deaktiver fjernforbindelserne
14.
You must enable remote connections if you want to use Chromoting to access this computer.
2013-08-15
Du skal aktivere fjernforbindelserne, hvis du vil bruge Chromoting til at få adgang til denne computer.
15.
Securely access your computers from your Android device. • On each of your computers, set up remote access using the Chrome Remote Desktop app from Chrome Web Store: https://chrome.google.com/remotedesktop • On your Android device, open the app and tap on any of your online computers to connect. Remote computers with non US-English keyboards may receive incorrect text input. Support for other keyboard layouts is coming soon! For information about privacy, please see the Google Privacy Policy (http://goo.gl/SyrVzj) and the Chrome Privacy Policy (http://goo.gl/0uXE5d).
2015-10-21
Få adgang til dine computere fra din Android-enhed på sikker vis. • Konfigurer fjernadgang på dine computere ved hjælp af appen Chrome Fjernskrivebord fra Chrome Webshop: https://chrome.google.com/remotedesktop • Åbn appen på din Android-enhed, og tryk på en af dine computere, der er online, for at oprette forbindelse. Fjerncomputere, som ikke har engelsk tastatur, kan modtage forkert tekstinput. Understøttelse af andre tastaturlayouts introduceres snart. Du kan få flere oplysninger om privatliv i privatlivspolitikkerne for Google (http://goo.gl/SyrVzj) og Chrome (http://goo.gl/0uXE5d).
16.
(this feature is not yet available for your computer)
2015-10-21
(denne funktion er endnu ikke tilgængelig på din computer)
17.
See and control a shared computer.
2013-08-15
Få vist og kontrollér en delt computer.
18.
The requested object does not exist.
2015-10-21
Det ønskede objekt findes ikke.
19.
Credits
2015-10-21
Medvirkende
20.
Resize desktop to fit
2013-08-15
Tilpas størrelse på skrivebord
21.
Failed to start remote access service.
2013-08-15
Tjenesten til fjernadgang kunne ikke starte.
22.
An unexpected error occurred. Please report this problem to the developers.
2013-08-15
Der opstod en uventet fejl. Rapportér dette problem til udviklerne.
23.
Closed connection to Cast device.
2015-10-21
Lukket forbindelse til Cast-enheden.
24.
Leaving this page will end your Chromoting session.
2013-08-15
Hvis du forlader denne side, afsluttes din session med Chromoting.
25.
Enabling remote connections for this computer…
2013-08-15
Aktiverer fjernforbindelserne for denne computer…
26.
Failed to register this computer.
2013-08-15
Denne computer kunne ikke registreres.
27.
Chromoting Host Preferences
2015-10-21
Præferencer for Chromoting-host
28.
Stop Recording
2015-10-21
Stop optagelse
29.
You have no computers registered. To enable remote connections to a computer, install Chrome Remote Desktop there and click “%{BUTTON_NAME}”.
2013-08-15
Du har ingen registrerede computere. Hvis du vil aktivere fjernforbindelser til en computer, skal du installere Chrome Fjernskrivebord på den pågældende computer og klikke på "%{BUTTON_NAME}".
30.
Connecting…
2013-08-15
Opretter forbindelse...
31.
I can't open the application.
2015-10-21
Jeg kan ikke åbne applikationen.
32.
Channel IP for client: %{CLIENT_GAIA_IDENTIFIER} ip='%{CLIENT_IP_ADDRESS_AND_PORT}' host_ip='%{HOST_IP_ADDRESS_AND_PORT}' channel='%{CHANNEL_TYPE}' connection='%{CONNECTION_TYPE}'.
2015-10-21
Kanal-IP for klient: %{CLIENT_GAIA_IDENTIFIER} ip='%{CLIENT_IP_ADDRESS_AND_PORT}' host_ip='%{HOST_IP_ADDRESS_AND_PORT}' channel='%{CHANNEL_TYPE}' connection='%{CONNECTION_TYPE}'.
33.
Close window
2015-10-21
Luk vindue
34.
You have no computers registered.
2015-10-21
Du har ingen registrerede computere.
35.
Disabling remote connections for this computer…
2013-08-15
Deaktiverer fjernforbindelserne for denne computer…
36.
Close navigation drawer
2015-10-21
Luk sidemenuen
37.
Keyboard layouts
2015-10-21
Tastaturlayout
38.
Chrome is downloading the Chromoting Host installer. Once the download is complete, please run the installer before continuing.
2013-08-15
Chrome downloader installationsprogrammet Chromoting Host. Når overførslen er færdig, skal du køre installationsprogrammet, før du fortsætter.
39.
Connection failed
2015-10-21
Der kunne ikke etableres forbindelse
40.
Chrome is downloading the Chrome Remote Desktop Host installer. Once the download is complete, please run the installer before continuing.
2013-08-15
Chrome downloader installationsprogrammet Chrome Remote Desktop Host. Når overførslen er færdig, skal du køre installationsprogrammet, før du fortsætter.
41.
All paired clients have been deleted.
2015-10-21
Alle parrede klienter er blevet slettet.
42.
Host is restarting, to take into account a policy change.
2015-10-21
Hosten genstarter af hensyn til en ændring af politikken.
43.
The following clients have been paired with this computer and can connect without supplying a PIN. You can revoke this permission at any time, either individually, or for all clients.
2015-10-21
Følgende klienter er parret med denne computer og kan oprette forbindelse uden at angive en pinkode. Du kan altid trække denne tilladelse tilbage, enten for hver enkelt eller for alle klienter.
44.
Host Process
2015-10-21
Hostproces
45.
Trackpad mode
2015-10-21
Musemarkør
46.
Remote connections for this computer have been enabled.
2013-08-15
Fjernforbindelserne til denne computer er blevet aktiveret.
47.
Securely access your computers from your Android device. • On each of your computers, set up remote access using the Chrome Remote Desktop app from Chrome Web Store: https://chrome.google.com/remotedesktop • On your Android device, open the app and tap on any of your online computers to connect. For information about privacy, please see the Google Privacy Policy (http://goo.gl/SyrVzj) and the Chrome Privacy Policy (http://goo.gl/0uXE5d).
2015-10-21
Få adgang til dine computere fra din Android-enhed på sikker vis. • Konfigurer fjernadgang på dine computere ved hjælp af appen Chrome Fjernskrivebord fra Chrome Webshop: https://chrome.google.com/remotedesktop • Åbn appen på din Android-enhed, og tryk på en af dine computere, der er online, for at oprette forbindelse. Du kan få flere oplysninger om privatliv i privatlivspolitikkerne for Google (http://goo.gl/SyrVzj) og Chrome (http://goo.gl/0uXE5d).
48.
Securely access your computers from your Android device.
2015-10-21
Sikker adgang til dine computere fra din Android-enhed.
49.
Policy settings do not permit sharing this computer as a Chrome Remote Desktop host. Contact your system administrator for assistance.
2013-08-15
Politikindstillingerne tillader ikke, at denne computer deles som en Chrome Fjernskrivebord-host. Kontakt din systemadministrator for at få hjælp.
50.
Report an issue
2015-10-21
Rapportér et problem