Translations by Andrej Znidarsic

Andrej Znidarsic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 320 results
2.
%{SIGN}%{VALUE}
2011-02-04
%{SIGN}%{VALUE}
4.
%{SIZE}MB
2011-02-04
%{SIZE}MB
5.
%{EVENT} - Details
2011-02-04
%{EVENT} - Podrobnosti
6.
Hex Colors
2011-02-04
Šestnajstiške barve
8.
Response Headers
2010-12-14
Glave odziva
9.
Revert to this revision
2011-02-04
Povrni se na to predelavo
10.
Show counts and sizes as percentages.
2011-02-04
Pokaži števila in velikosti kot odstotke.
11.
Pause script execution.
2010-12-14
Premor izvajanja skripta.
12.
Enable Breakpoint
2011-02-04
Omogoči prelomno točko
14.
Collected
2011-02-04
Zbrano
15.
Search
2011-02-04
Iskanje
16.
Show the next script resource.
2010-12-14
Pokaži vir naslednjega skripta.
17.
Node Removed
2011-02-04
Vozlišče je bilo odstranjeno
18.
Next/previous line
2011-02-04
Naslednja/predhodna vrstica
19.
Paused on a \"%{BREAKPOINT}\" breakpoint set on %{NODE}, because its descendant %{CHILD} was removed.
2011-02-04
Premor na prelomni točki\"%{BREAKPOINT}\" nastalvjeni na %{NODE}, ker je bil njen podrejen %{CHILD} odstranjen.
20.
New Style Rule
2011-02-04
Nov slog pravil
21.
File System is disabled.
2011-02-04
Datotečni sistem je onemogočen.
24.
Loading
2011-02-04
Nalaganje
25.
Delete Node
2011-02-04
Izbriši vozlišče
26.
(whitespace)
2010-12-14
(presledek)
27.
Status Code
2011-02-04
Koda stanja
28.
Paused on a \"%{BREAKPOINT}\" breakpoint set on %{NODE}, because a new child was added to its descendant %{CHILD}.
2011-02-04
Premor na prelomni točki \"%{BREAKPOINT}\" nastavljeni na %{NODE}, ker je bil njegovemu nasledniku %{CHILD} dodan nov podrejen predmet.
29.
Use large resource rows.
2010-12-14
Uporabi velike vrstice virov.
31.
Resource interpreted as %{REAL_TYPE} but transferred with MIME type %{SPECIFIED_TYPE}.
2010-12-14
Vir je bil razlagan kot %{REAL_TYPE} ampak je bil prenesen z MIME vrsto v %{SPECIFIED_TYPE}.
32.
Next/previous command
2011-02-04
Naslednji/prehodni ukaz
33.
Finish Loading
2011-02-04
Končaj nalaganje
35.
Font
2011-02-04
Pisava
39.
Selected Node Only
2011-02-04
Le izbrano vozlišče
40.
Error in fetching root path for file system.
2011-02-04
Napaka med pridobivanjem korenske poti za datotečni sistem
42.
Request Payload
2011-02-04
Zahtevaj tovor
44.
<source is not available>
2011-02-04
<vir ni na voljo>
45.
Aggregated Time
2011-02-04
Skupni čas
47.
Text
2011-02-04
Besedilo
49.
No Event Listeners
2011-02-04
Ni poslušalnikov dogodkov
50.
Self Time
2011-02-04
Sami čas
52.
Show absolute counts and sizes.
2011-02-04
Pokaži absolutna števila in velikosti.
53.
No audits to run
2011-02-04
Ni preverjanj za poganjanje
55.
Schedule Request
2011-02-04
Zahteva razporeda
56.
Accept suggestion
2011-02-04
Sprejmi predlog
57.
(from cache)
2011-02-04
(iz predpomnilnika)
59.
Add Conditional Breakpoint…
2011-02-04
Dodaj pogojno prelomno točko ...
60.
Evaluate Script
2011-02-04
Oceni skript
61.
Continue
2011-02-04
Nadaljuj
62.
Export to HAR
2011-02-04
Izvozi v HAR
63.
Edit Attribute
2011-02-04
Uredi atribut
64.
Control
2011-02-04
Nadzor
66.
Next/previous property
2011-02-04
Naslednja/predhodna lastnost
67.
Type
2011-02-04
Vrsta
69.
new
2011-02-04
nova
70.
%{WIDTH} × %{HEIGHT} pixels
2011-02-04
%{WIDTH} × %{HEIGHT} točk