Translations by Miguel Anxo Bouzada

Miguel Anxo Bouzada has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 324 results
2.
%{SIGN}%{VALUE}
2011-01-25
%{SIGN}%{VALUE}
4.
%{SIZE}MB
2011-01-25
%{SIZE}MB
5.
%{EVENT} - Details
2011-01-25
%{EVENT} - Detalles
6.
Hex Colors
2011-01-25
Cores hexadecimais
9.
Revert to this revision
2011-01-25
Reverter a esta revisión
10.
Show counts and sizes as percentages.
2011-01-27
Mostrar cantidades e tamaños como porcentaxes.
2011-01-25
Mostrar cantidades e tamaños en porcentaxes.
12.
Enable Breakpoint
2011-01-25
Activar o punto de parada
14.
Collected
2011-01-25
Recolleita
15.
Search
2011-01-25
Buscar
16.
Show the next script resource.
2010-12-20
Mostra o seguinte recurso de script.
17.
Node Removed
2011-01-25
Nodo retirado
18.
Next/previous line
2011-01-25
Seguinte/anterior liña
19.
Paused on a \"%{BREAKPOINT}\" breakpoint set on %{NODE}, because its descendant %{CHILD} was removed.
2011-01-25
Detido en «%{BREAKPOINT}» punto de parada estabelecido en %{NODE}. xa que o seu descendente %{CHILD} foi retirado.
20.
New Style Rule
2011-01-25
Nova regra de estilo
21.
File System is disabled.
2011-01-25
Sistema de ficheiros desactivado
22.
Don't pause on exceptions. Click to Pause on all exceptions.
2013-08-25
Non facer pausa nas excepcións. Prema para facer pausa en todas as excepcións.
24.
Loading
2011-01-25
Cargando
25.
Delete Node
2011-01-25
Eliminar nodo
27.
Status Code
2011-01-26
Estado do código
28.
Paused on a \"%{BREAKPOINT}\" breakpoint set on %{NODE}, because a new child was added to its descendant %{CHILD}.
2011-01-25
Detido en «%{BREAKPOINT}» punto de parada estabelecido en %{NODE}. xa que foi engadido un fillo ao seu descendente %{CHILD}.
31.
Resource interpreted as %{REAL_TYPE} but transferred with MIME type %{SPECIFIED_TYPE}.
2010-12-20
Recurso interceptado como %{REAL_TYPE} pero transferido co tipo MIME %{SPECIFIED_TYPE}.
32.
Next/previous command
2011-01-25
Seguinte/anterior orde
33.
Finish Loading
2011-01-25
Carga rematada
34.
File size
2010-12-20
Tamaño do ficheiro
35.
Font
2011-01-25
Tipo de letra
39.
Selected Node Only
2011-01-25
Só nodos seleccionados
40.
Error in fetching root path for file system.
2011-01-25
Produciuse un erro ao buscar a ruta raíz para o sistema de archivo.
41.
The “%{TABLE_NAME}” table is empty.
2013-08-25
A táboa «%{TABLE_NAME}» está baleira.
42.
Request Payload
2011-01-26
Petición de carga útil
43.
No Breakpoints
2011-01-25
Sen puntos de parada
2011-01-25
Sen punto de parada
44.
<source is not available>
2011-01-25
<non está dispoñíbel o fonte>
45.
Aggregated Time
2011-01-26
Tempo engadido
46.
Not Found
2010-12-20
Non atopado
47.
Text
2011-01-25
Texto
48.
Show total and self times as percentages.
2010-12-20
Mostrar tempos totais e propios como porcentaxes
49.
No Event Listeners
2011-01-25
Sen auditores de actividade
50.
Self Time
2011-01-26
Tempo de execución automática
52.
Show absolute counts and sizes.
2011-01-25
Mostrar as cantidades e tamaños absolutos.
53.
No audits to run
2011-01-26
Sen auditores de execución
55.
Schedule Request
2011-01-26
Petición de planificación
56.
Accept suggestion
2011-01-25
Aceptar a suxestión
57.
(from cache)
2011-01-25
(desde a caché)
59.
Add Conditional Breakpoint…
2011-01-25
Engadir un punto de parada condicional...
60.
Evaluate Script
2011-01-26
Scrpit de avaliación
61.
Continue
2011-01-25
Continuar
62.
Export to HAR
2011-01-25
Exportar como HAR
63.
Edit Attribute
2011-01-25
Editar o atributo
64.
Control
2011-01-25
Control