Translations by zarzand-sarsapeli

zarzand-sarsapeli has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

13 of 3 results
1517.
Encrypt all synced data
2013-01-13
Ծածկագրել բոլոր համաժամանակեցված տվյալները
2161.
This page set cookies.
2013-01-13
Այս էջը տեղադրել է քուքիներ:
2179.
Print using system dialog... %{SHORTCUT_KEY}
2013-01-13
Տպել՝ օգտագործելով համակարգային երկխոսությունը... %{SHORTCUT_KEY}