Translations by OpenSoft

OpenSoft has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

110 of 10 results
29.
This computer already has a more recent version of Chromium and Chromium Frame. If the software is not working, please uninstall both Chromium and Chromium Frame and try again.
2012-01-04
Овај рачунар већ поседује новију верзију Chromium-а и Chromium Frame-а. Уколико софтвер не ради, молимо обришите и Chromium и Chromium Frame и покушајте поново.
50.
Crash reporting is not available in Chromium.
2012-01-04
Извештавање о прекиду рада програма није доступно у Chromium-у.
53.
Optional: Help make Chromium better by automatically sending usage statistics and crash reports to Google.
2012-01-04
Опционо: помозите у побољшању Chromium-а тако што ћете аутоматски слати Google-у статистику о коришћењу и извештаје о прекиду рада програма
74.
You are viewing a secure Chromium page.
2012-01-04
Гледате осигурану Chromium страну.
75.
Chromium lets you click a phone number on the web and call it with Skype!
2012-01-04
Chromium Вам допушта да кликнете телефонски број са веба и да га позовете преко Skype-a!
80.
Please close all Chromium windows and relaunch Chromium for this change to take effect.
2012-01-04
Затворите све прозоре Chromium-а и поново га покрените како би промене ступиле на снагу.
100.
This computer already has a more recent version of Chromium Frame. If the software is not working, please uninstall Chromium Frame and try again.
2012-01-04
Овај рачунар већ поседује новију верзију Chromium Frame-а. Ако софтвер не ради, молимо обришите Chromium Frame и покушајте поново.
113.
This computer already has a more recent version of Chromium. If the software is not working, please uninstall Chromium and try again.
2012-01-04
Овај рачунар већ поседује новију верзију Chromium-а. Ако софтвер не ради, молимо обришите Chromium и покушајте поново.
125.
No installation of Chromium or Chromium Frame found to update.
2012-01-04
Није пронађена инсталација ни Chromium-а ни Chromium Frame-а која би се могла ажурирати.
155.
Chromium does not include the PDF viewer which is required for Print Preview to function.
2012-01-04
Chromium не садржи PDF прегледач који је неопходан за функционисање прегледа штампе.