Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
2635 of 258 results
26.
To establish a secure connection, your clock needs to be set correctly. This is because the certificates that websites use to identify themselves are only valid for specific periods of time. Since your device's clock is incorrect, Chromium cannot verify these certificates.
note: 'Body text for the explanation shown if user clicks on the Advanced button for an SSL clock error.'
in: results/cr/chrome/app/chromium_strings.grd, as IDS_SSL_V2_CLOCK_EXPLANATION
in: upstream/cr-46.0.2490.64/chrome/app/chromium_strings.grd, as IDS_SSL_V2_CLOCK_EXPLANATION
Klokken din må være riktig stilt for at du skal kunne opprette en sikker forbindelse. Sertifikatene som nettsteder bruker til å identifisere seg med, er nemlig bare gyldige i en viss tid. Siden enhetens klokke er feil, kan ikke Chromium kontrollere disse sertifikatene.
Translated by Chad Miller
Located in id: 8738058698779197622; intermediary: cmlpgrid v1
27.
Your preferences can not be read.

Some features may be unavailable and changes to preferences won't be saved.
note: 'Error displayed on startup when user preferences file can not be read'
in: results/cr/chrome/app/chromium_strings.grd, as IDS_PREFERENCES_UNREADABLE_ERROR
in: upstream/cr-46.0.2490.64/chrome/app/chromium_strings.grd, as IDS_PREFERENCES_UNREADABLE_ERROR
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Kan ikke lese innstillingene. Enkelte funksjoner kan være utilgjengelige, og endringer av innstillingene blir ikke lagret.
Translated by Chad Miller
Located in id: 1065672644894730302; intermediary: cmlpgrid v1
28.
&Relaunch Chromium in Windows 8 mode
UNUSED: (is_win) == False
note: 'Text for the menu item to restart Chrome in metro. Applies to Windows 8 only'
in: results/cr/chrome/app/chromium_strings.grd, as IDS_WIN8_METRO_RESTART
in: upstream/cr-46.0.2490.64/chrome/app/chromium_strings.grd, as IDS_WIN8_METRO_RESTART
&Start Chromium på nytt i Windows 8-modus
Translated by Chad Miller
Located in id: 108122890477367602; intermediary: cmlpgrid v1
29.
Chromium could not sync your data. Please update your Sync passphrase.
note: 'Message in the sync error bubble view when the user needs to update their sync passphrase.'
in: results/cr/chrome/app/chromium_strings.grd, as IDS_SYNC_PASSPHRASE_ERROR_BUBBLE_VIEW_MESSAGE
in: upstream/cr-46.0.2490.64/chrome/app/chromium_strings.grd, as IDS_SYNC_PASSPHRASE_ERROR_BUBBLE_VIEW_MESSAGE
Chromium kunne ikke synkronisere dataene dine. Oppdater passordfrasen for synkronisering.
Translated by Chad Miller
Located in id: 1115445892567829615; intermediary: cmlpgrid v1
30.
%{SITE} normally uses encryption to protect your information. When Chromium tried to connect to %{SITE} this time, the website sent back unusual
and incorrect credentials. Either an attacker is trying to pretend to be %{SITE}, or a Wi-Fi sign-in screen has interrupted the connection. Your information is still secure because Chromium stopped the connection before any data was exchanged.
note: 'Body text for the explanation shown if user clicks on the Details button.'
in: results/cr/chrome/app/chromium_strings.grd, as IDS_SSL_NONOVERRIDABLE_MORE
in: upstream/cr-46.0.2490.64/chrome/app/chromium_strings.grd, as IDS_SSL_NONOVERRIDABLE_MORE
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
%{SITE} bruker vanligvis kryptering til å beskytte informasjonen din. Da Chromium prøvde å koble til %{SITE} denne gangen, sendte nettstedet tilbake uvanlig
og feil legitimasjon. Enten utgir en hacker seg for å være %{SITE}, eller så har en Wi-Fi-påloggingsskjerm avbrutt forbindelsen. Informasjonen din er fremdeles sikker fordi Chromium brøt forbindelsen før noen data ble utvekslet.
Translated by Chad Miller
Located in id: 1144202035120576837; intermediary: cmlpgrid v1
31.
Share a computer? Now you can set up Chromium just the way you like it.
note: 'The main content of the tutorial card in the avatar menu bubble view that introduces an upgrade user to the new profile management UI.'
in: results/cr/chrome/app/chromium_strings.grd, as IDS_PROFILES_WELCOME_UPGRADE_TUTORIAL_CONTENT_TEXT
in: upstream/cr-46.0.2490.64/chrome/app/chromium_strings.grd, as IDS_PROFILES_WELCOME_UPGRADE_TUTORIAL_CONTENT_TEXT
Deler du datamaskinen din med andre? Nå kan du konfigurere Chromium akkurat slik du vil.
Translated by Chad Miller
Located in id: 1174473354587728743; intermediary: cmlpgrid v1
32.
About Chromium
note: 'The label for the button to open the about page.'
in: results/cr/chrome/app/chromium_strings.grd, as IDS_ABOUT_BUTTON
in: upstream/cr-46.0.2490.64/chrome/app/chromium_strings.grd, as IDS_ABOUT_BUTTON
Om Chromium
Translated by Chad Miller
Located in id: 1185134272377778587; intermediary: cmlpgrid v1
33.
Chromium OS does not support launching an external application to handle %{SCHEME} links. The link requested is %{PROTOLINK}.
UNUSED: (chromeos) == False
note: 'General information about what Chrome is trying to do when opening this external protocol'
in: results/cr/chrome/app/chromium_strings.grd, as IDS_EXTERNAL_PROTOCOL_INFORMATION
in: upstream/cr-46.0.2490.64/chrome/app/chromium_strings.grd, as IDS_EXTERNAL_PROTOCOL_INFORMATION
Chromium OS støtter ikke start av et eksternt program for å håndtere %{SCHEME}-linker. Den påkrevde linken er %{PROTOLINK}.
Translated by Chad Miller
Suggestions:
Det er ikkje mogleg i Chromium OS å starta eksterne program for å køyra %{SCHEME}-koplingar. Den ynskte koplinga er %{PROTOLINK}.
Norwegian Nynorsk chromium-strings in Chromium Browser translations by Ola Haugen Havrevoll
Located in id: 1221340462641866827; intermediary: cmlpgrid v1
34.
A conflicting installation of Chromium was found on the system. Please uninstall it and try again.
UNUSED: (is_win) == False
note: 'Error during install if a multi-install Chromium is present, thereby preventing the installation of a single-install Chromium.'
in: results/cr/chrome/app/chromium_strings.grd, as IDS_INSTALL_MULTI_INSTALLATION_EXISTS
in: upstream/cr-46.0.2490.64/chrome/app/chromium_strings.grd, as IDS_INSTALL_MULTI_INSTALLATION_EXISTS
Det ble funnet en konfliktskapende installasjon av Chromium på systemet. Avinstaller den og prøv på nytt.
Translated by Chad Miller
Located in id: 1293235220023151515; intermediary: cmlpgrid v1
35.
Get help with using Chromium OS
UNUSED: (chromeos) == False
note: 'Text of the button which takes the user to the Chrome help page.'
in: results/cr/chrome/app/chromium_strings.grd, as IDS_GET_HELP_USING_CHROME
in: upstream/cr-46.0.2490.64/chrome/app/chromium_strings.grd, as IDS_GET_HELP_USING_CHROME
Få hjelp med å bruke Chromium OS
Translated by Chad Miller
Located in id: 1298199220304005244; intermediary: cmlpgrid v1
2635 of 258 results

This translation is managed by Launchpad Norwegian translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Allan Nordhøy, Chad Miller, Kjetil Birkeland Moe.