Browsing Slovak translation

34 of 203 results
34.
You attempted to reach <strong>%{DOMAIN}</strong>, but the server presented a certificate issued by an entity that is not trusted by Google Chrome. This may mean that the server has generated its own security credentials, which Chrome cannot rely on for identity information, or an attacker may be trying to intercept your communications.
UNUSED: (pp_ifdef('ios')) == False
note: 'Details for an X509 certificate with an invalid authority'
in: upstream/cr-28.0.1500.95/chrome/app/google_chrome_strings.grd, as IDS_CERT_ERROR_AUTHORITY_INVALID_DETAILS
in: upstream/cr-29.0.1547.55/chrome/app/google_chrome_strings.grd, as IDS_CERT_ERROR_AUTHORITY_INVALID_DETAILS
Pokúsili ste sa o prístup do domény <strong>%{DOMAIN}</strong>, ale server predložil certifikát vydaný osobou, ktorej prehliadač Google Chrome nedôveruje. Môže to znamenať, že server vygeneroval vlastné poverenia zabezpečenia, na ktoré sa prehliadač Chrome nemôže pri získavaní informácií o identite spoľahnúť. Môže ísť aj o situáciu, kedy sa útočník pokúša zachytiť vašu komunikáciu.
Translated by Chad Miller
Located in grdsid1786477462680638703; intermediary: cmlpgrid v2
34 of 203 results

This translation is managed by Launchpad Slovak Translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.