Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions.
2635 of 203 results
26.
Try it out, it's already installed
note: 'First option radio button on the dialog to try chrome'
in: upstream/cr-28.0.1500.95/chrome/app/google_chrome_strings.grd, as IDS_TRY_TOAST_TRY_OPT
in: upstream/cr-29.0.1547.55/chrome/app/google_chrome_strings.grd, as IDS_TRY_TOAST_TRY_OPT
Vyskúšať, prehliadač je už nainštalovaný
Translated by Chad Miller
Located in grdsid1480489203462860648; intermediary: cmlpgrid v2
27.
Get Started with Chrome OS
UNUSED: (pp_ifdef('chromeos')) == False
note: "Title for the hard-coded thumbnail that represents the Google Chrome Welcome page.  This is used on the NTP when there aren't enough thumbnails to show."
in: upstream/cr-28.0.1500.95/chrome/app/google_chrome_strings.grd, as IDS_NEW_TAB_CHROME_WELCOME_PAGE_TITLE
in: upstream/cr-29.0.1547.55/chrome/app/google_chrome_strings.grd, as IDS_NEW_TAB_CHROME_WELCOME_PAGE_TITLE
Začíname so systémom OS Chrome
Translated by Chad Miller
Located in grdsid163860049029591106; intermediary: cmlpgrid v2
28.
Google Chrome cannot read and write to its data directory:

%{USER_DATA_DIRECTORY}
note: "Summary of problem displayed in dialog when we can't create a directory for this user."
in: upstream/cr-28.0.1500.95/chrome/app/google_chrome_strings.grd, as IDS_CANT_WRITE_USER_DIRECTORY_SUMMARY
in: upstream/cr-29.0.1547.55/chrome/app/google_chrome_strings.grd, as IDS_CANT_WRITE_USER_DIRECTORY_SUMMARY
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Prehliadač Google Chrome nemôže čítať ani zapisovať do adresára s údajmi: %{USER_DATA_DIRECTORY}
Translated by Chad Miller
Located in grdsid1682634494516646069; intermediary: cmlpgrid v2
29.
You're signing in to Chrome using your %{USER_EMAIL_ADDRESS} account. You will be able to access your bookmarks, history, and other settings on all of your signed in devices.
note: 'The message of the one click sign in dialog.'
in: upstream/cr-28.0.1500.95/chrome/app/google_chrome_strings.grd, as IDS_ONE_CLICK_SIGNIN_DIALOG_MESSAGE_NEW
in: upstream/cr-29.0.1547.55/chrome/app/google_chrome_strings.grd, as IDS_ONE_CLICK_SIGNIN_DIALOG_MESSAGE_NEW
Do prehliadača Chrome sa prihlasujete pomocou svojho účtu %{USER_EMAIL_ADDRESS}. Na všetkých zariadeniach, na ktorých ste prihlásený/-á, získate prístup k svojim záložkám, histórii a ďalším nastaveniam.
Translated by Chad Miller
Located in grdsid1686446242839005801; intermediary: cmlpgrid v2
30.
Google Chrome Frame
UNUSED: (is_win) == False
note: 'The Chrome Frame application name'
in: upstream/cr-28.0.1500.95/chrome/app/google_chrome_strings.grd, as IDS_PRODUCT_FRAME_NAME
in: upstream/cr-29.0.1547.55/chrome/app/google_chrome_strings.grd, as IDS_PRODUCT_FRAME_NAME
Google Chrome Frame
Translated by Chad Miller
Located in grdsid1697213158865901863; intermediary: cmlpgrid v2
31.
Google Chrome is a web browser that runs webpages and applications with lightning speed. It's fast, stable, and easy to use. Browse the web more safely with malware and phishing protection built into Google Chrome.
note: 'Browser description'
in: upstream/cr-28.0.1500.95/chrome/app/google_chrome_strings.grd, as IDS_PRODUCT_DESCRIPTION
in: upstream/cr-29.0.1547.55/chrome/app/google_chrome_strings.grd, as IDS_PRODUCT_DESCRIPTION
Google Chrome je webový prehliadač, ktorý spúšťa webové stránky a aplikácie rýchlosťou blesku. Je rýchly, stabilný a jednoduchý. Má v sebe vstavanú ochranu pred škodlivým softvérom a neoprávneným získavaním údajov, vďaka ktorej je prehliadanie webu bezpečnejšie.
Translated by Chad Miller
Located in grdsid1698376642261615901; intermediary: cmlpgrid v2
32.
Can not install the same Google Chrome Frame version that is currently running. Please close Google Chrome Frame and try again.
note: 'Error displayed if installation fails due to Chrome Frame already running.'
in: upstream/cr-28.0.1500.95/chrome/app/google_chrome_strings.grd, as IDS_SAME_VERSION_REPAIR_FAILED_CF
in: upstream/cr-29.0.1547.55/chrome/app/google_chrome_strings.grd, as IDS_SAME_VERSION_REPAIR_FAILED_CF
Nie je možné nainštalovať rovnakú verziu doplnku Google Chrome Frame, ako je aktuálne spustená verzia. Zavrite doplnok Google Chrome Frame a skúste to znova.
Translated by Chad Miller
Located in grdsid1761870329818521071; intermediary: cmlpgrid v2
33.
Get help with using Chrome OS
UNUSED: (pp_ifdef('chromeos')) == False
note: 'Text of the button which takes the user to the Chrome help page.'
in: upstream/cr-28.0.1500.95/chrome/app/google_chrome_strings.grd, as IDS_GET_HELP_USING_CHROME
in: upstream/cr-29.0.1547.55/chrome/app/google_chrome_strings.grd, as IDS_GET_HELP_USING_CHROME
Získajte pomoc pri používaní systému Chrome OS
Translated by Chad Miller
Located in grdsid1773601347087397504; intermediary: cmlpgrid v2
34.
You attempted to reach <strong>%{DOMAIN}</strong>, but the server presented a certificate issued by an entity that is not trusted by Google Chrome. This may mean that the server has generated its own security credentials, which Chrome cannot rely on for identity information, or an attacker may be trying to intercept your communications.
UNUSED: (pp_ifdef('ios')) == False
note: 'Details for an X509 certificate with an invalid authority'
in: upstream/cr-28.0.1500.95/chrome/app/google_chrome_strings.grd, as IDS_CERT_ERROR_AUTHORITY_INVALID_DETAILS
in: upstream/cr-29.0.1547.55/chrome/app/google_chrome_strings.grd, as IDS_CERT_ERROR_AUTHORITY_INVALID_DETAILS
Pokúsili ste sa o prístup do domény <strong>%{DOMAIN}</strong>, ale server predložil certifikát vydaný osobou, ktorej prehliadač Google Chrome nedôveruje. Môže to znamenať, že server vygeneroval vlastné poverenia zabezpečenia, na ktoré sa prehliadač Chrome nemôže pri získavaní informácií o identite spoľahnúť. Môže ísť aj o situáciu, kedy sa útočník pokúša zachytiť vašu komunikáciu.
Translated by Chad Miller
Located in grdsid1786477462680638703; intermediary: cmlpgrid v2
35.
Google Chrome Renderer
UNUSED: (is_macosx) == False
note: "The renderer application's name.  Should contain the Chrome application name (IDS_PRODUCT_NAME). Example: Google Chrome Renderer."
in: upstream/cr-28.0.1500.95/chrome/app/google_chrome_strings.grd, as IDS_RENDERER_APP_NAME
in: upstream/cr-29.0.1547.55/chrome/app/google_chrome_strings.grd, as IDS_RENDERER_APP_NAME
Google Chrome Renderer
Translated by Chad Miller
Located in grdsid2040709530900803995; intermediary: cmlpgrid v2
2635 of 203 results

This translation is managed by Launchpad Slovak Translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Chad Miller.