Translations by Viktor

Viktor has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 99 results
1.
{count} Columns
2011-09-13
{amount} Sloupců
2.
{amount} rows
2011-09-13
{amount} řádků
3.
About
2011-09-13
O programu
4.
Action
2011-09-13
Akce
5.
Actions
2011-09-13
Akce
6.
Add bookmark
2011-09-13
Přidat záložku
7.
Add column
2011-09-13
Přidat sloupec
8.
Add <code class="literal">DROP [TABLE|VIEW|PROCEDURE|FUNCTION]</code>
2011-09-13
Přidat <code class="literal">DROP [TABLE|VIEW|PROCEDURE|FUNCTION]</code>
9.
Add first column
2011-09-13
Přidat první sloupec
10.
Add fulltext index
2011-09-13
Přidat fulltextový index
11.
Add function
2011-09-13
Přidat funkci
12.
Add <code class="literal">IF NOT EXISTS</code>
2011-09-13
Přidat<code class="literal">IF NOT EXISTS</code>
13.
Add index
2011-09-13
Přidat index
14.
Add primary key
2011-09-13
Přidat hlavní klíč
15.
Add procedure
2011-09-13
Přidat proceduru
16.
Add schema
2011-09-13
Přidat schéma
18.
Add table
2011-09-13
Přidat tabulku
19.
Add trigger
2011-09-13
Přidat přepínač
20.
Add unique key
2011-09-13
Přidat unikátní klíč
21.
Add user
2011-09-13
Přidat uživatele
22.
Add view
2011-09-13
Přidat pohled
30.
Attribute
2011-09-13
Příznak
31.
Connection could not be established:<br/>{message}
2011-09-13
Spojení nebylo nevázáno:<br/>{message}
32.
Average row length
2011-09-13
Průměrná délka řádku
33.
Average row size
2011-09-13
Průměrná velikost řádku
34.
Bookmark
2011-09-13
Záložka
35.
Bookmarks
2011-09-13
Záložky
36.
Browse
2011-09-13
Procházet
37.
Show distinct values
2011-09-13
Zobrazit odlišné hodnoty
38.
Cancel
2011-09-13
Zrušit
39.
Cardinality
2011-09-13
Mohutnost
41.
Checksum
2011-09-13
Kontrolní součet
42.
Choose language
2011-09-13
Vybrat jazyk
43.
Choose theme
2011-09-13
Vybrat téma
44.
Collation
2011-09-13
Porovnání
45.
Columns
2011-09-13
Sloupce
46.
Command
2011-09-13
Příkaz
47.
Comment
2011-09-13
Komentář
49.
Confirm
2011-09-13
Potvrdit
50.
Create
2011-09-13
Vytvořit
51.
Create index
2011-09-13
Vytvořit index
52.
Creation date
2011-09-13
Vytvořit datum
53.
Data
2011-09-13
Data
54.
Size (data)
2011-09-13
Velikost (dat)
55.
Default
2011-09-13
Výchozí
57.
Delete
2011-09-13
Smazat
58.
Delete bookmark
2011-09-13
Smazat záložku
59.
Delete rows
2011-09-13
Smazat řádky
60.
Do you really want to delete the bookmark?
2011-09-13
Opravdu chcete smazat záložku?
61.
Do you really want to delete the selected row(s)?
2011-09-13
Opravdu chcete smazat vybraný řádek/vybrané řádky?