Browsing Czech translation

1625 of 324 results
16.
Add schema
Přidat schéma
Translated and reviewed by Viktor
17.
Add schema-specific privileges
Přidat výsady ke konkrétnímu schématu
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz
18.
Add table
Přidat tabulku
Translated and reviewed by Viktor
19.
Add trigger
Přidat spouštěč
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz
20.
Add unique key
Přidat jedinečný klíč
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz
21.
Add user
Přidat uživatele
Translated and reviewed by Viktor
22.
Add view
Přidat pohled
Translated and reviewed by Viktor
23.
0#No rows affected. Query took {time} seconds.|1#{rows} row affected. Query took {time} seconds.|n>1#{rows} rows affected. Query took {time} seconds.
0#Žádné řádky nebyly změněny. Dotaz trval {time} sekund.|1#{rows} řádek změněn. Dotaz trval {time} sekund.|n>1#{rows} řádků změněno. Dotaz trval {time} sekund.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz
24.
Ajax request failed
Požadavek Ajax selhal.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz
25.
Click <a href="javascript:void(0)" onclick="reload()">here</a> to reload site.
Klikněte <a href="javascript:void(0)" onclick="reload()">zde</a> pro obnovení stránky.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz
1625 of 324 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Viktor, Zbyněk Schwarz.