Translations by Viktor

Viktor has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

5199 of 99 results
61.
Do you really want to drop the selected column(s)?
2011-09-13
Opravdu chcete odstranit vybraný sloupec/vybrané sloupce?
62.
Do you really want to drop the fulltext index?
2011-09-13
Opravdu chcete odstranit fulltextový index?
63.
Do you really want to drop the index?
2011-09-13
Opravdu chcete odstranit index?
64.
Do you really want to drop the selected routine(s)?
2011-09-13
Opravdu chcete odstranit vybranou rutinu/vybrané rutiny?
65.
Do you really want to drop the schema?
2011-09-13
Opravdu chcete odstranit schéma?
66.
Do you really want to drop privileges for the selected schemata?
2011-09-13
Opravdu chcete odstranit práva pro vybrané schéma?
67.
Do you really want to drop the selected schemata?
2011-09-13
Opravdu chcete odstranit vybrané schéma?
68.
Do you really want to drop the table?
2011-09-13
Opravdu chcete odstranit tabulku?
69.
Do you really want to drop the selected table(s)?
2011-09-13
Opravdu chcete odstranit vybranou tabulku/vybrané tabulky?
70.
Do you really want to drop the trigger?
2011-09-13
Opravdu chcete odstranit přepínač?
72.
Do you really want to drop the selected user(s)?
2011-09-13
Opravdu chcete odstranit vybraného uživatele/vybrané uživatele?
73.
Do you really want to drop the view?
2011-09-13
Opravdu chcete odstranit pohled?
74.
Do you really want to drop the selected view(s)?
2011-09-13
Opravdu chcete odstranit vybraný pohled/vybrané pohledy?
78.
Download
2011-09-13
Stáhnout
79.
Drop
2011-09-13
Odstranit
80.
Drop columns
2011-09-13
Odstranit sloupce
81.
Drop fulltext index
2011-09-13
Odstranit fulltextový index
82.
Drop index
2011-09-13
Odstranit index
83.
Drop routines
2011-09-13
Odstranit rutiny
85.
Drop schemata
2011-09-13
Odstranit schémata
86.
Drop table
2011-09-13
Odstranit tabulku
87.
Drop tables
2011-09-13
Odstranit tabulky
88.
Drop trigger
2011-09-13
Odstranit přepínač
89.
Drop unique key
2011-09-13
Odstranit unikátní klíč
90.
Drop users
2011-09-13
Odstranit uživatele
91.
Drop view
2011-09-13
Odstranit pohled
92.
Drop views
2011-09-13
Odstranit pohledy
93.
Edit
2011-09-13
Upravit
94.
Edit column
2011-09-13
Upravit sloupce
95.
Edit function
2011-09-13
Upravit funkci
96.
Edit index
2011-09-13
Upravit index
97.
Editor
2011-09-13
Editor
98.
Edit procedure
2011-09-13
Upravit postup
99.
Edit relation
2011-09-13
Upravit relaci
100.
Edit row
2011-09-13
Upravit řádek
101.
Edit schema
2011-09-13
Upravit schéma
102.
Edit table
2011-09-13
Upravit tabulku
103.
Edit trigger
2011-09-13
Upravit přepínač
104.
Edit user
2011-09-13
Upravit uživatele
105.
Edit view
2011-09-13
Upravit pohled
107.
Engine
2011-09-13
Systém
108.
Enter a name
2011-09-13
Vložit jméno
109.
Please enter a name for the new fulltext index:
2011-09-13
Prosím vložte jméno pro nový fulltextový index
110.
Please enter a name for the new index:
2011-09-13
Prosím vložte jméno pro nový index
111.
Please enter a name for the new unique key:
2011-09-13
Prosím vložte jméno pro nový unikátní klíč
112.
Enter one value per line.
2011-09-13
Vložit jednu hodnotu na řádek
113.
Enter schema or table...
2011-09-13
Vložit schéma nebo tabulku
114.
Entries per page
2011-09-13
Příspěvků na stránku
115.
Error
2011-09-13
Chyba