Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions and Vietnamese guidelines.
606615 of 7636 results
606.
Backup of database
BackUp cơ sở dữ liệu
Translated by Yannick Warnier on 2018-11-15
607.
Expiration date
Ngày hết hạn
Translated by Yannick Warnier on 2018-11-15
608.
Latest edit
Chỉnh sửa trước
Translated by Yannick Warnier on 2018-11-15
609.
Latest visit
Lần ghé thăm trước
Translated by Yannick Warnier on 2018-11-15
610.
Subscription
đăng kí
Translated by Yannick Warnier on 2018-11-15
611.
Course access
Truy cập khóa học
Translated by Yannick Warnier on 2018-11-15
612.
Do you really want to backup this course?
Bạn có thực sự muốn BackUp khóa học này
Translated by Yannick Warnier on 2018-11-15
613.
Add a new course
Tạo website cho khóa học mới
Translated by Yannick Warnier on 2018-11-15
614.
The course is in an archive file which you can select below.<br><br>Once you click on "Restore", the archive will be uncompressed and the course recreated.
Khóa học được lưu trong tệp tin mà bạn có thể lựa chọn dưới đấy<br><br>Khi bạn nhấn vào nút "Restore", các kho lưu trữ sẽ được giải nén và tái tạo quá trình
Translated by Yannick Warnier on 2018-11-15
615.
This script doesn't allow yet to automatically restore users, but data saved in "users.csv" are sufficient for the administrator to do it manually.
Kịch bản này không cho phép có thể tự động khôi phục lại người dùng, nhưng dữ liệu được lưu trữ trong "users.csv" cho phép quản trị viên thao tác công việc đó bằng tay
Translated by Yannick Warnier on 2018-11-15
606615 of 7636 results

This translation is managed by Launchpad Vietnamese Translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Yannick Warnier.