Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions and Vietnamese guidelines.
561570 of 7636 results
561.
The information has been modified
Thông tin đã được hiệu chỉnh
Translated by Yannick Warnier on 2018-11-15
562.
Completely delete this course
Xóa toàn bộ website của khóa học
Translated by Yannick Warnier on 2018-11-15
563.
Trainers
Giáo viên
Translated by Yannick Warnier on 2018-11-15
564.
Category
Bộ môn
Translated by Yannick Warnier on 2018-11-15
565.
Confidentiality
Bảo mật
Translated by Yannick Warnier on 2018-11-15
566.
Unsubscribe
(no translation yet)
567.
Private access, registration open
Truy cập có điều kiện hạn chế, đăng kí tự do
Translated by Yannick Warnier on 2018-11-15
568.
Not allowed
Không có quyền
Translated by Yannick Warnier on 2018-11-15
569.
By default, your course is public. But you can define the level of access above.
Mặc định, chỉ có người dùng mới có thể truy cập đến khóa học mà mình đã đăng kí. Nếu bạn muốn bảo mật,các đơn giản nhất là cho phép đăng kí trong vòng 1 tuần, yêu cầu chính học sinh tự đăng kí, sau đó không cho phép đăng kí thêm và kiểm tra kẻ xâm nhập có thể có trong danh sách
Translated by Yannick Warnier on 2018-11-15
570.
Public - access allowed for the whole world
(no translation yet)
561570 of 7636 results

This translation is managed by Launchpad Vietnamese Translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Yannick Warnier.