Translations by Yannick Warnier

Yannick Warnier has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

15011550 of 1586 results
4380.
My Courses Help
2018-11-15
Про стартову сторінку
4584.
My tasks
2018-11-15
Мої завдання
4585.
My projects
2018-11-15
Мої улюблені блоги
4586.
Navigation
2018-11-15
Навігація
4587.
Top ten
2018-11-15
Краща десятка блогів
4588.
This project
2018-11-15
Цей блог
4589.
New task
2018-11-15
Нова стаття
4590.
Roles management
2018-11-15
Керування завданнями
4591.
Users management
2018-11-15
Керування користувачами
4592.
Task
2018-11-15
Текст
4593.
Read this post
2018-11-15
Читати це повідомлення
4594.
This is the first task in the project. Everybody subscribed to this project is able to participate
2018-11-15
Це перша стаття в цьому блозі. Наразі ті, хто зараховані на цей блог, можуть брати участь
4595.
Add a new comment
2018-11-15
Додати новий коментар
4596.
Reply to this comment
2018-11-15
Відповісти на коментар
4597.
Manage roles
2018-11-15
Керувати завданнями
4598.
Subscribe / Unsubscribe users in this project
2018-11-15
Зарахувати / відрахувати користувача з цього блогу
4599.
Unregister
2018-11-15
Скасувати реєстрацію на цей блог
4600.
Subscribe users
2018-11-15
Зарахувати користувачів
4601.
Unsubscribe users
2018-11-15
Відрахувати користувачів
4602.
Users rights management
2018-11-15
Керування правами користувача
4603.
Manage roles and rights of user in this project
2018-11-15
Керувати ролями та правами користувача цього блогу
4604.
Tasks
2018-11-15
Завдання
4605.
Member
2018-11-15
Член
4606.
Rate
2018-11-15
Оцінка
4607.
Add a new role
2018-11-15
Додати нове завдання
4608.
Assign a role
2018-11-15
Призначити завдання
4609.
Assign roles
2018-11-15
Призначити завдання
4610.
Edit this task
2018-11-15
Редагувати це завдання
4611.
Delete this task
2018-11-15
Видалити це завдання
4612.
This is a preset task. You can't delete a preset task.
2018-11-15
Це раніше встановлене системне завдання. Ви не можете видалити таке завдання.
4613.
Colour
2018-11-15
Колір
4614.
Roles in this project
2018-11-15
Завдання в цьому блозі
4615.
Assigned tasks
2018-11-15
Призначені завдання
4616.
Tasks manager
2018-11-15
Керівник статей
4617.
Comment manager
2018-11-15
Керівник коментарів
4618.
Read more...
2018-11-15
Читати більше...
4619.
Delete this comment
2018-11-15
Видалити цей коментар
4620.
There are no tasks in this project. If you are the manager of this project, click on link 'New task' to write an task.
2018-11-15
На цей момент немає статей в цьому блозі. Якщо ви є автором цього блогу, натисніть посилання 'нова стаття' для створення статті.
4621.
No tasks
2018-11-15
Немає завдань
4622.
Rating
2018-11-15
Рейтинг
4623.
Rate this task
2018-11-15
Оцінити цю статтю
4624.
Select a task for this role
2018-11-15
Вибрати статтю для цього завдання
4625.
A task for me
2018-11-15
Виконати це завдання
4626.
Written by
2018-11-15
Написана
4627.
in the project
2018-11-15
В блог
4628.
View tasks for today
2018-11-15
Переглянути статті за цей день
4629.
Tasks by
2018-11-15
Статті від
4630.
No tasks have been found. Check the word spelling or try another search.
2018-11-15
Жодної статті не знайдено. Перевірте орфографію та спробуйте ще раз.
4632.
Task 1
2018-11-15
Завдання 1
4633.
Task 2
2018-11-15
Завдання 2