Translations by Yannick Warnier

Yannick Warnier has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 7328 results
1.
You can generate badges for the skills learnt by your users, to give them recognition for their effort, through which they will be able to show off their acquired skills and competencies with icons that will be shown on their user profile. For more information on OpenBadges, check <a href='http://openbadges.org'>http://openbadges.org/</a>.
2018-11-15
Generirate lahko značke za veščine oz. kompetence, ki so jih osvojili vaši uporabniki in jim s tem izdate priznanje za njihov trud. Preko osvojenih značk bodo lahko pokazali pridobljene veščine in kompetence preko sličic v svojih profilih. Za več informacij obiščite OpenBadges preko povezave <a href="http://openbadges.org">http://openbadges.org</a>.
2.
You can now design skills learning badges for learning through your courses on this virtual campus.
2018-11-15
Sedaj lahko oblikujete kompetenčne učne značke za učenje preko tečajem na tem virtualnem kampusu.
3.
Design a new badge, download it from the design tool and upload it on the platform.
2018-11-15
Oblikuj novo značko, prenesi jo iz orodja za oblikovanje in naloži na platformo.
4.
The badges will be sent to this backpack
2018-11-15
Značke bodo poslane v ta nahrbtnik
5.
Backpack details
2018-11-15
Podrobnosti nahrbtnika
6.
Criteria to earn the badge
2018-11-15
Kriteriji za osvojitev značke
7.
Badge preview
2018-11-15
Predogled značke
8.
Design a new badge
2018-11-15
Oblikuj novo značko
9.
Total: %s
2018-11-15
Skupaj: %s
10.
Download badges
2018-11-15
Prenesi značke
11.
Badges issuer details
2018-11-15
Podrobnosti izdajatelja značk
12.
Create badge
2018-11-15
Ustvari značko
13.
Badges
2018-11-15
Značke
14.
Students who acquired skill %s
2018-11-15
Tečajniki z doseženo kompetenco %s
15.
Skills acquired in course %s
2018-11-15
Kompetence pridobljene v tečaju %s
16.
Skills report
2018-11-15
Kompetenčno poročilo
17.
Users assigned to their superior
2018-11-15
Tečajniki dodeljeni nadrejenemu
18.
Assign users to superior
2018-11-15
Dodeli tečajnike nadrejenemu
19.
Student's superior
2018-11-15
Tečajniku nadrejeni
20.
Cosecant: csc(x)
2018-11-15
Kosekant: csc(x)
21.
Hyperbolic cosecant: csch(x)
2018-11-15
Hiperbolični kosekant: csch(x)
24.
Secant: sec(x)
2018-11-15
Sekant: sec(x)
25.
Hyperbolic secant: sech(x)
2018-11-15
Hiperbolični sekant: sech(x)
28.
Cotangent: cot(x)
2018-11-15
Kotanges: cot(x)
29.
Hyperbolic cotangent: coth(x)
2018-11-15
Hiperbolični kotanges: coth(x)
32.
In order for this site to work and be able to measure the use of content, this platform uses cookies.<br /><br /> If needed, the Help section of your browser indicates how to configure cookies.<br /><br /> For more information on cookies, you can visit the <a href="http://www.aboutcookies.org/">About Cookies</a> website.
2018-11-15
Za delovanje te strani in beleženje statistike uporabe vsebine, platforma uporablja piškotke. Nastavitve obravnave piškotkov v brskalniku lahko spremenite v brskalniku samem. Za več informacij o piškotkih obiščite stran <a href="http://www.aboutcookies.org/">About Cookies</a>.
33.
By continuing to use this site, you declare you accept its use of cookies.
2018-11-15
Z nadaljno rabo te strani, predpostavimo, se strinjate z uporabo piškotkov na teh stranem.
34.
An example certificate format
2018-11-15
Primer oblike certifikata
35.
Certificate
2018-11-15
Certifikat
36.
Results visibility
2018-11-15
Vidnost rezultatov
37.
Download certificate
2018-11-15
Prenesi certifikat
38.
Sorry, this installation has an active courses limit, which has now been reached. You can still create new courses, but only if you hide/disable at least one existing active course. To do this, edit a course from the administration courses list, and change the visibility to 'hidden', then try creating this course again. To increase the maximum number of active courses allowed on this Chamilo installation, please contact your hosting provider or, if available, upgrade to a superior hosting plan.
2018-11-15
Oprostite, ta namestitev uporablja aktivno omejitev tečajev, ki je bila sedaj dosežena. Še vedno lahko kreirate nov tečaj, vendar le v primeru, da skrijete/onemogočite vsaj enega izmed aktivnih tečajev. Za to je potrebno v upravljalnem razdelku aktivnega tečaja spremeniti vidnost tečaja. Nato lahko znova skušate ustvariti nov tečaj. Za povečanje največjega števila aktivnih tečajev v okviru te namestitve platforme, se obrnite na upravitelja platforme oz. vašega ponudnika storitev namestitve (hosting), ali če je možno, izvedite nadgraditev na zmožnejšo storitveno ponudbo (hosting plan).
39.
Welcome to the campus of %s
2018-11-15
Dobrodošli v platformo %s
40.
Welcome to %s
2018-11-15
Dobrodošli v %s
41.
Request access
2018-11-15
Zahtevek za dostop
42.
Formula
2018-11-15
Formula
43.
This user is already logged in
2018-11-15
Ta uporabnik je že prijavljen
44.
Listen
2018-11-15
Poslušaj
45.
Audio file for item %s
2018-11-15
Audio datoteka za element %s
46.
There's a new feedback in work: %s <a href='%s'>Click here</a> to see it.
2018-11-15
Nova povratna informacija v nalogi: %s. Za ogled klikni <a href="%s">tule</a>.
47.
There's a new feedback in work: %s
2018-11-15
Nov komentar k nalogi %s
48.
Last upload
2018-11-15
Zadnje nalaganje
49.
Edit users list
2018-11-15
Uredi seznam uporabnikov
50.
Number of hidden courses
2018-11-15
Število skritih tečajev
51.
Post
2018-11-15
Objava
52.
Write
2018-11-15
Piši
53.
You have not yet achieved skills
2018-11-15
Nisi še pridobil kompetenc
54.
Corn
2018-11-15
Koruzna
55.
Gray
2018-11-15
Siva
56.
Light blue
2018-11-15
Svetlo modra