Translations by Ivo

Ivo has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

130 of 30 results
6.
Do you want to run "%(file_name)s", or display its contents?
2011-01-31
Wil je "%(file_name)s" uitvoeren, of de inhoud tonen?
25.
Uncategorized
2010-06-22
Geen categorie
46.
Items that are not under any menu category
2010-06-22
Items die onder geen enkele menu catogerie vallen.
117.
Search <b>inside</b> local files and folders indexed with Tracker
2010-06-22
Zoek <b>binnenin</b> lokale bestanden en mappen geïndexeerd met Tracker.
118.
Results within files
2010-06-22
Resultaten in bestanden
154.
Recent documents (categorized)
2011-03-22
Recente documeten (gecategoriseerd)
155.
Search for your most recently used files, divided into categories depending on <i>when</i> they were last accessed.
2011-03-22
Zoek naar uw meest recent gebruikte bestanden, onderverdeeld in categorieën, afhankelijk van <i>wanneer</ i> ze voor het laatst zijn gebruikt.
156.
Today
2011-03-22
Vandaag
157.
This week
2011-03-22
Deze week
158.
This month
2011-03-22
Deze maand
159.
All time
2011-03-22
Altijd
160.
Files you used today
2011-03-22
Bestanden die u vandaag heeft gebruikt
161.
Files you used this week
2011-03-22
Bestanden die u deze week heeft gebruikt
162.
Files you used this month
2011-03-22
Bestanden die u deze maand heeft gebruikt
163.
All other files
2011-03-22
Alle andere bestanden
165.
Recent documents (simple)
2011-03-22
Recente documenten (simpel)
169.
Recent documents (smart)
2011-03-22
Recente documenten (slim)
170.
Search for your most recently used files in categorized fashion, but save space when no query is entered.
2011-03-22
Zoek naar uw meest recent gebruikte bestanden in categoriseerde wijze, maar bespaar ruimte als er geen vraag wordt ingevoerd.
180.
_Launch
2011-03-22
_Start
181.
Launch this item
2011-03-22
Start dit item
182.
Launch in _Background
2011-03-22
Start op de _Achtergrond
191.
Place this item into the "Pinned Items" list
2010-06-22
Plaats dit item op de ´Pinned items' lijst
193.
Remove this item from the "Pinned Items" list
2010-06-22
Verwijder dit item van de 'Pinned Items' lijst.
195.
Place this item in the side pane
2010-06-22
Plaats dit item op het zijpaneel
197.
Remove this item from the side pane
2010-06-22
Verwijder dit tem van het zijpaneel.
200.
Data has recently changed! This menu will be updated momentarily, so as not to interrupt your browsing.
2011-03-22
De data is recentelijk veranderd! Dit menu wordt tijdelijk bijgewerkt, dus onderbreek uw werk niet.
201.
This menu will be updated momentarily.
2011-03-22
Dit menu wordt tijdelijk bijgewerkt.
202.
Update now
2011-03-22
Nu updaten
210.
<big>Rebuilding...</big> This should take a few seconds
2011-03-22
<big>Herladen...</big> Dit zou een paar seconden moeten duren
230.
A menu with search capabilities.
2011-01-31
Een menu met zoekmogelijkheden.