Translations by Jimmy Frydkær Jensen

Jimmy Frydkær Jensen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 153 results
1.
Password invalid.
2021-09-18
Ugyldig adgangskode.
2.
Forgotten Password
2021-09-18
Dlemt Adgangskode
3.
You need to change your password
2021-09-18
Du har brug for at ændre din adgangskode
4.
Warning
2021-09-18
Advarsel
5.
Finish your registration
2021-09-18
Færdiggør din registrering
6.
Password change notification
2021-09-18
Adgangskode skifte notifikation
7.
Printed list of backup codes is nearly used up
2021-09-18
Printet liste af backup koder er næsten opbrugt
8.
Validate your email address
2021-09-18
Valider din din email adresse
9.
The email address {email} was removed from your account
2021-09-18
Email-adressen {email} var fjernet fra din konto
10.
The email address {email} has been invalidated
2021-09-18
Email adressen {email} er gjort ugyldig
11.
E-mail change notification
2021-09-18
E-mail ændring notifikation
12.
Password reset request
2021-09-18
Adgangskode nulstilling forespurgt
13.
Account to be suspended - action required
2021-09-18
Konto er ved at blive suspenderet - handling er påkrævet
14.
Account to be deleted - action required
2021-09-18
Konto er ved at blive slettet - handling påkrævet
15.
Account suspended
2021-09-18
Konto suspenderet
16.
Account deleted
2021-09-18
Konto slettet
17.
Field required
2021-09-18
Felt påkrævet
18.
Invalid email
2021-09-18
Ugyldig e-mail
19.
Please enter a 6-digit or 8-digit one-time password
2021-09-18
Venligst indtast en 6-tegns eller 8-tegns en-gangs adgangskode
20.
Invalid value
2021-09-18
Ugyldig værdi
21.
Your email address
2021-09-19
Din E-mail adresse
22.
Password
2021-09-19
Adgangskode
23.
Your full name
2021-09-19
Dit fulde navn
24.
Username
2021-09-19
Brugernavn
25.
Always require an authentication device
2021-09-19
Kræv altid en autentifikation enhed
26.
Require only when logging in to sites that request it
2021-09-19
Kræv kun når du logger ind på sider der kræver det
27.
Check the box to indicate that you agree with our terms of use:
2021-09-19
Tjek boksen for at indikere at du er enig i vores betingelser for brug:
28.
'%s' is not a valid username. Usernames must be 3 to 32 characters long, using lower-case letters or digits and the character - can be used as a separator. Numbers-only terms and consecutive separators are not allowed.
2021-09-19
'%s' er ikke et gyldigt brugernavn. Brugernavne skal være 3 til 12 tegn lange, ved brug af små bogstaver eller tal og karakteren - kan bruges som separator. Kun tal termer og konsekutiv separatorer er ikke tilladt.
29.
Incorrect password
2021-09-19
Forkert adgangskode
30.
Retype password
2021-09-19
Gentag adgangskode
31.
Passwords didn't match
2021-09-19
Adgangskoder matchede ikke
32.
%s is already in use.
2021-09-19
%s er allerede i brug.
33.
Dry run of setting username(%s) with dummy openid_identifier(%s) in Launchpad failed with (%s).
2021-09-19
Tør kørsel af sætning af brugernavn {%s} med bedynder open_identifier {%s} i Launchpad fejlede med {%s].
34.
Warn me about not having a backup device
2021-09-19
Advar mig om ikke at have en backup enhed
35.
<br><br>Only verified email addresses are listed. Click "Manage <br>email addresses" below to add and verify email addresses.
2021-09-19
<br>kun verificerede email adresser bliver listet. Klik "Håndter <br>wmail adresser" herunder for at tilføje og verificere email adresser.
36.
Verify your email address first
2021-09-19
Verificer din email adresse først
37.
Verify your email address first.
2021-09-19
Verificer din email adresse først.
38.
Because you have a Launchpad account, you need to change your username from Launchpad.
2021-09-19
Fordi du har en Launhpad konto, skal du ændre dit brugernavn fra Launchpad.
39.
Please select an already validated address.
2021-09-19
Venligst vælg en i forvejen valideret adresse.
40.
Email address
2021-09-19
E-mailadresse
41.
Account reached the maximum allowed number of email addresses (%d).
2021-09-19
Konto nåede maksimum antal tilladte email adresser {%d}.
42.
Email previously invalidated for this account.
2021-09-19
Email tidligere ugyldig for denne konto.
43.
Please verify your email.
2021-09-19
Venligst verificer din email.
44.
Email already registered.
2021-09-19
Email er allerede registreret.
45.
Incorrect email/password combination
2021-09-19
Forkert email/adgangskode kombination
46.
Your account has been suspended. Please contact login support to re-enable it
2021-09-19
Din konto er midlertidigt lukket. Kontakt login support for at re-aktivere den.
47.
Your account has been deactivated. To reactivate it, please reset your password
2021-09-19
Din konto er blevet de-aktiveret. For at re-aktivere den, lav venligst et nyt kodeord.
48.
This email address has been invalidated. Please contact login support.
2021-09-19
Denne email adresse er blevet ugyldig. Kontakt venligst login support.
49.
account
2021-09-19
Konto
50.
accounts
2021-09-19
konti