Translations by Rikard Edgren

Rikard Edgren has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

11 of 1 result
68.
<b><i>Monitors disks speed and space</i></b>. This applet show your disks informations. You can activate both options at once, but they're better separated in 2 or more instances of the applet. Using both in the same applet can cause problems with the speed display not scaling down. <b>Disk space</b> : Show disk transfer rates. Up to 10 partitions You need to configure the mount point of each monitored partition like / or /home Better seen in a gauge, with 30 or 60s refresh rate and really short or no transition delay. <b>Disk speed</b> : Show disk transfer rates. Up to 5 disks You need to configure the name of each monitored disk with his device name like sda or sdb Better seen in a graph, with 2 or 3s refresh rate and no delay between transitions. Second release, a lot more need to be done : <u>Free space :</u> - Popup with detailed informations. - Editable labels ? <u>Speed :</u> - All disks option. - Pop up showing disks info to know what to add in the list. - Editable labels ? - Get real block size for disks <u>Global</u> - Find actions : left, middle click, drop and wheel. - Fill menu with actions.
2012-02-19
<b><i>Övervakar diskars hastighet och utrymme</i></b>. Det här programmet visar information om dina diskar. Du kan aktivera båda alternativen samtidigt, men de gör sig bättre uppdelade på två eller flera instanser av programmet. Att använda båda i samma instans kan orsaka problem med att hastighetsindikatorn inte skalar ner. <b>Diskutrymme</b> : Visa disköverföringshastighet. Upp till 10 partitioner Du måste konfigurera monteringspunkt för varje partition, som / eller /home Avläses bättre i ett reglage, med 30 eller 60 sekunders uppdateringsfrekvens, och ytterst kort eller ingen fördröjning vid övergång. <b>Diskhastighet</b> : Visa disköverföringshastighet. Upp till 5 diskar Du måste konfigurera namn för varje övervakad disk med dess enhetsnamn, som sda eller sdb Avläses bättre i en graf, med två eller tre sekunders uppdateringsfrekvens och utan fördröjning mellan övergångar. Andra utgåvan; mycket återstår att göra ; <u>Ledigt utrymme :</u> - Popup med detaljerade informationer. - Redigerbara etiketter ? <u>Hastighet :</u> - Alternativ för Alla diskar. - Popup som visar diskars info för att veta vad som ska läggas till i listan. - Redigerbara etiketter ? - Hämta riktig blockstorlek för diskar <u>Globalt</u> - Hitta åtgärder : vänster, mittenklick, tappa och hjul. - Fyll menyn med åtgärder.