Translations by Wojciech Górnaś

Wojciech Górnaś has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

110 of 10 results
10.
Set the position of the main dock.
2011-01-07
Określ położenie głównego doku.
12.
Do you like your dock to be always visible, or on the contrary unobtrusive? Configure the way you access your docks and sub-docks!
2011-01-07
Czy wolisz, żeby Twój aktywator był zawsze widoczny, czy przeciwnie: żeby nie rzucał się w oczy? Skonfiguruj sposób, w jaki chcesz dostawać się do aktywatorów.
14.
Display and interact with currently open windows.
2011-01-07
Wyświetlaj i zachowaj interakcję z otwartymi oknami.
18.
All of the parameters you will never want to tweak.
2011-01-07
Wszystkie parametry, których nie masz zamiaru zmieniać
25.
Configure text bubble appearance.
2011-01-07
Skonfiguruj wygląd „bąbelka” z tekstem.
32.
Define icon caption and quick-info style.
2011-01-07
Konfiguruj podpisy pod ikonami i styl szybkiej informacji.
33.
Captions
2011-01-07
Podpisy pod ikonami
174.
Accessory
2011-01-07
Przyrząd
184.
You have made some changes to the current theme. You will lose them if you don't save before choosing a new theme. Continue anyway?
2011-01-07
Wprowadzono zmiany do obecnego motywu. Utracisz je, jeśli ich nie zachowasz, zanim wybierzesz nowy motyw. Czy mimo to kontynuować?
185.
Please wait while importing the theme...
2011-01-07
Proszę czekać, importuję motyw…