Translations by Szymon Sieciński

Szymon Sieciński has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

139 of 39 results
24.
Views
2011-05-03
Odsłon
28.
Desklets
2011-05-03
Desklety
35.
Themes
2011-05-03
Motywy
46.
Close
2011-05-03
Zamknij
53.
Add-ons
2011-05-03
Dodatki
85.
Separator
2011-05-03
Odstęp
89.
Main dock
2011-05-03
Główny dock
90.
Custom launcher
2011-05-03
Własny skrót
94.
separator
2011-05-03
separator
114.
This will (un)lock the position of the icons.
2011-05-03
To zablokuje/odblokuje pozycję ikon
135.
Move all to desktop %d - face %d
2011-05-08
Przenieś wszystko na pulpit %d - obszar %d
136.
Move to desktop %d - face %d
2011-05-08
Przenieś na pulpit %d - obszar %d
139.
Move all to face %d
2011-05-08
Przenieś wszystko na obszar %d
140.
Move to face %d
2011-05-21
Przenieś na obszar %d
147.
Other actions
2011-05-03
Inne działania
163.
Normal
2011-05-03
Zwykłe
171.
Main dock's parameters are available in the main configuration window.
2011-05-03
Najważniejsze opcje docka są dostępne w głównym oknie konfiguracyjnym.
176.
Category
2011-08-04
Kategoria
190.
Listing themes in '%s' ...
2011-05-21
Pokazywanie motywów w '%s'...
235.
_custom decoration_
2011-06-08
_własna dekoracja_
242.
by %s
2011-05-03
- %s
260.
The '%s' module was not found. Be sure to install it with the same version as the dock to enjoy these features.
2011-05-08
Moduł '%s' nie został znaleziony. Upewnij się, że zainstalowałeś wersję zgodną z tą wersję docka, aby dostępne były wszystkie jego funkcje.
262.
link
2011-05-03
odnośnik
263.
Grab
2011-05-21
Złap
267.
Default
2011-05-03
Domyślny
275.
Move down
2011-05-03
W dół
282.
To remove the black rectangle around the dock, you need to activate a composite manager. Do you want to activate it now?
2011-08-04
Aby usunąć czarny prostokąt wokół docka, musisz uruchomić kompozytowy menedżer okien. Czy chcesz to zrobić teraz?
284.
To remove the black rectangle around the dock, you will need to activate a composite manager. For instance, this can be done by activating desktop effects, launching Compiz, or activating the composition in Metacity. If your machine can't support composition, Cairo-Dock can emulate it. This option is in the 'System' module of the configuration, at the bottom of the page.
2011-05-03
Aby usunąć czarny prostokąt wokół doku musisz uaktywnić menadżer kompozycji. Możesz to zrobić włączając efekty pulpitu, uruchamiając Compiz lub aktywując kompozycje w Metacity. Jeśli Twoja maszyna nie wspiera kompozycji, Cairo-Dock może je emulować. Tą opcję możesz aktywować w module System w konfiguracji, na dole strony.
291.
Tips and Tricks
2011-08-04
Sztuczki i kruczki
307.
Resizing icons
2011-08-04
Zmiana rozmiaru ikon
481.
None
2011-05-21
Brak
489.
Behaviour of the Taskbar:
2011-05-03
Zachowanie paska zadań:
500.
Icons' animations and effects
2011-05-03
Animacje i efekty ikon
511.
Choose a theme of icons :
2011-05-03
Wybierz motyw ikon:
572.
Interaction
2011-05-03
Interakcja
574.
Nothing
2011-05-03
Brak
583.
in seconds
2011-05-03
w sekundach
592.
fast
2011-05-03
szybko
593.
slow
2011-05-03
wolno