Translations by Maciej Małecki

Maciej Małecki has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 196 results
3.
Files
2010-12-30
Pliki
6.
Accessories
2010-12-30
Akcesoria
8.
Fun
2010-12-30
Zabawa
9.
All
2010-12-30
Wszystkie
10.
Set the position of the main dock.
2010-12-30
Ustaw pozycję głównego doku.
13.
Visibility
2010-12-30
Widoczność
15.
Taskbar
2010-12-30
Pasek zadań
23.
Background
2010-12-30
Tło
25.
Configure text bubble appearance.
2010-12-30
Skonfiguruj wygląd "bąbelka" z tekstem.
27.
Applets can be displayed on your desktop as widgets.
2010-12-30
Aplety mogą być wyświetlane na pulpicie jako widżety.
29.
All about icons: size, reflection, icon theme,...
2010-12-30
Wszystko o ikonach: rozmiary, odbicia, motywy ikon...
30.
Icons
2010-12-30
Ikony
31.
Indicators
2010-12-30
Wskaźniki
38.
Filter
2010-12-30
Szukaj
40.
Highlighted words
2010-12-30
Podświetl wyniki
45.
Enable this module
2010-12-30
Włącz ten moduł
49.
More applets
2010-12-30
Więcej apletów
50.
Get more applets online !
2010-12-30
Znajdź więcej apletów w sieci!
51.
Cairo-Dock configuration
2010-12-30
Konfiguracja Cairo-Dock
52.
Simple Mode
2010-12-30
Tryb prosty
55.
Advanced Mode
2010-12-30
Tryb zaawansowany
56.
The advanced mode lets you tweak every single parameter of the dock. It is a powerful tool to customise your current theme.
2010-12-30
Tryb zaawansowany pozwala Ci dopasować każdy parametr doka. To potężne narzędzie do personalizacji aktualnego motywu.
58.
Delete this dock?
2011-04-25
Usunąć ten dok?
59.
About Cairo-Dock
2011-01-09
O Cairo-Dock
60.
Development site
2010-12-30
Strona deweloperów
61.
Find the latest version of Cairo-Dock here !
2010-12-30
Tutaj znajdziesz najnowszą wersję Cairo-Dock!
62.
Get more applets!
2010-12-30
Pobierz więcej apletów
69.
Development
2010-12-30
Programowanie
74.
Support
2010-12-30
Wsparcie
82.
Artwork
2010-12-30
Sztuka
84.
Quit Cairo-Dock?
2010-12-30
Opuścić Cairo-Dock?
86.
The new dock has been created. Now move some launchers or applets into it by right-clicking on the icon -> move to another dock
2010-12-30
Nowy dok został utworzony. Możesz teraz przesunąć do niego aktywatory lub aplety klikając na nich prawym klawiszem myszki i wybierając Przesuń do innego doku.
87.
Add
2010-12-30
Dodaj
93.
Do you want to re-dispatch the icons contained inside this container into the dock? (otherwise they will be destroyed)
2010-12-30
Czy chcesz przesunąć ikony z tego kontenera do doku? Jeśli nie, zostaną one skasowane.
95.
You're about to remove this icon (%s) from the dock. Are you sure?
2010-12-30
Chcesz usunąć tą ikonę (%s) z doku. Jesteś tego pewien?
96.
Sorry, this icon doesn't have a configuration file.
2010-12-30
Przepraszamy, ta ikona nie ma pliku konfiguracyjnego
97.
The new dock has been created. You can customize it by right-clicking on it -> cairo-dock -> configure this dock.
2010-12-30
Nowy dok został utworzony. Możesz go spersonalizować klikając na nim prawym klawiszem myszki i wybierając Cairo-Dock -> Skonfiguruj ten dok.
98.
Move to another dock
2010-12-30
Przesuń do innego doku
99.
New main dock
2010-12-30
Nowy dok główny
100.
Sorry, couldn't find the corresponding description file. Consider dragging and dropping the launcher from the Applications Menu.
2010-12-30
Przepraszamy, nie znaleziono odpowiedniego pliku opisu. Spróbuj przesunąć aktywator z Menu Aplikacji.
101.
You're about to remove this applet (%s) from the dock. Are you sure?
2010-12-30
Chcesz usunąć ten aplet (%s) z doku. Jesteś tego pewien?
105.
Image
2011-04-25
Obraz
106.
Configure
2010-12-30
Konfiguracja
107.
Configure behaviour, appearance, and applets.
2010-12-30
Konfiguruj zachowanie, wygląd i aplety
108.
Configure this dock
2010-12-30
Konfiguracja tego doku
2010-12-30
Konfiguracja tego doka
109.
Customize the position, visibility and appearance of this main dock.
2010-12-30
Spersonalizuj pozycję, widoczność i wygląd tego doku.
2010-12-30
Spersonalizuj pozycję, widoczność i wygląd tego głównego doka.
110.
Delete this dock
2011-04-25
Usuń ten dok
111.
Manage themes
2010-12-30
Zarządzanie motywami