Translations by Krzysiek Karolak

Krzysiek Karolak has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

118 of 18 results
34.
Try new themes and save your theme.
2012-09-30
Wypróbuj nowe style u zapisz swój styl.
36.
Current items in your dock(s).
2012-09-30
Bieżące elementy w twoim dock'u(ach).
37.
Current items
2012-09-30
Bieżące elementy
43.
Hide disabled
2012-09-30
Ukrywanie wyłączone
54.
Configuration
2012-09-30
Konfiguracja
81.
List of our forum's members
2012-09-30
Lista użytkowników naszego forum
141.
Window
2012-09-30
Okno
151.
Below other windows
2012-09-30
Poniżej innych okien
161.
Windows management
2012-09-30
Zarządzanie oknami
175.
Plug-in
2012-09-30
Wtyczka
188.
The theme has been deleted
2012-09-30
Temat został usunięty
189.
Delete this theme
2012-09-30
Usuń ten temat
209.
Work around some bugs in Metacity Window-Manager (invisible dialogs or sub-docks)
2012-09-30
Praca wokół kilku bugów w Metavity Window-Manager (niewidoczne dialogi lub sub-docki)
225.
The module '%s' has been deactivated because it may have caused some problems. You can reactivate it, if it happens again thanks to report it at http://glx-dock.org
2012-09-30
Moduł '%s' został wyłączony, ponieważ powodował kilka problemów. Możesz przywrócić go, jeśli się to powtórzy, prosimy zgłosić to na http://glx-dock.org
227.
Something went wrong with this applet:
2012-09-30
Coś poszło źle z tym appletem:
230.
No plug-in were found. Plug-ins provide most of the functionalities (animations, applets, views, etc). See http://glx-dock.org for more information. There is almost no meaning in running the dock without them and it's probably due to a problem with the installation of these plug-ins. But if you really want to use the dock without these plug-ins, you can launch the dock with the '-f' option to no longer have this message.
2012-09-30
Nie znaleziono wtyczki. Wtyczki zapewniają większość funkcjonalności (animacje, aplety, widoki itd.). Zobacz http://glx-dock.org , aby uzyskać więcej informacji. Nie ma to w większości większego znaczenia przy uruchomieniu dock'a bez nich i jest to prawdopodobne problem przy instalacji tych wtyczek. Ale jeśli naprawdę chcesz używać dock'a bez tych wtyczek, możesz uruchomić dock z opcją '-f' , aby nie otrzymywać tego komunikatu.
236.
Sorry but the dock is locked
2012-09-30
Przypraszamy, ale dock jest zablokowany
266.
by
2012-09-30
wykonywane przez