Translations by NINa

NINa has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

118 of 18 results
1.
Behaviour
2009-12-20
Zachowanie
2.
Appearance
2009-12-20
Wygląd
5.
Desktop
2009-12-20
Pulpit
6.
Accessories
2009-12-20
Dodatki
9.
All
2009-12-20
Wszystko
38.
Filter
2009-12-20
Filtruj
39.
All words
2009-12-20
Wszystkie wyrażenia
41.
Hide others
2009-12-20
Ukryj pozostałe
42.
Search in description
2009-12-20
Szukaj w opisach
44.
Categories
2009-12-20
Kategorie
223.
OpenGL allows you to use the hardware acceleration, reducing the CPU load to the minimum. It also allows some pretty visual effects similar to Compiz. However, some cards and/or their drivers don't fully support it, which may prevent the dock from running correctly. Do you want to activate OpenGL ? (To not show this dialog, launch the dock from the Application menu, or with the -o option to force OpenGL and -c to force cairo.)
2009-12-20
OpenGL pozwala na używanie przyspieszenia sprzętowego, redukując zużycie procesora do minimum. Pozwala to także na użycie atrakcyjnych efektów wizualnych podobnych do oferowanych przez Compiz. Jakkolwiek niektóre karty i/lub ich sterowniki nie dają pełnego wsparcia, co może spowodować, że pasek nie będzie działał prawidłowo. Czy chcesz włączyć OpenGL? (Uruchom pasek z menu Aplikacji, aby ukryć ten dialog, lub uruchom pasek z użyciem polecenia -o, aby wymusić OpenGL lub -c dla wymuszenia cairo).
226.
< Maintenance mode >
2009-12-20
< Tryb konserwacyjny >
245.
Local
2009-12-20
Lokalny
246.
User
2009-12-20
Użytkownik
247.
Net
2009-12-20
Sieć
248.
New
2009-12-20
Nowy
249.
Updated
2009-12-20
Zaktualizowano
252.
_Custom Icons_
2009-12-20
_Ikony Użytkownika_