Translations by Nyan Cat

Nyan Cat has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

131 of 31 results
12.
Recommended repair
2011-09-06
Rekomendowana naprawa
13.
repairs most frequent problems
2011-09-06
naprawia najczęstsze problemy
45.
The ${THISPARTITION} partition is nearly full.
2011-09-06
Partycja ${THISPARTITION} jest prawie pełna.
46.
The ${THISPARTITION} partition is still full.
2011-09-06
Partycja ${THISPARTITION} jest nadal pełna.
81.
GRUB reinstallation has been cancelled.
2011-09-06
Reinstalacja GRUB została anulowana.
146.
Create a BootInfo summary
2011-09-06
Utwórz podsumowanie BootInfo
149.
Please note the following URL:
2011-09-06
Proszę zapisać następujący adres URL:
151.
In case you still experience boot problem, indicate this URL to:
2011-09-06
Jeśli nadal masz problem z rozruchem komputera, wskaż ten URL:
157.
Please open a terminal then type (or copy-paste) the following command:
2011-12-30
Otwórz konsolę i wpisz (lub kopiuj-wklej) poniższą komendę:
161.
Now please type (or copy-paste) the following command in a terminal:
2011-12-30
Proszę wpisać (lub kopiuj-wklej) poniższą komendę do konsoli:
162.
Then when menus similar to the one below appear in your terminal, use Tab, Space and Enter keys in order to install GRUB in the disk you wish.
2011-12-30
Kiedy pojawi się menu podobne do tego poniżej w Twojej konsoli, użyj klawiszy Tab, Spacja i Enter żeby zainstalować GRUB na dysku tak jak sobie życzysz.
164.
GRUB is still present.
2011-12-30
GRUB jest wciąż zainstalowany.
165.
GRUB is still absent.
2011-12-30
GRUB nadal nie jest zainstalowany.
166.
Please try again.
2011-12-30
Proszę spróbować ponownie.
179.
Boot successfully repaired.
2011-09-06
Rozruch komputera został naprawiony.
181.
You can now reboot your computer.
2011-09-06
Teraz możesz ponownie uruchomić komputer.
182.
This can prevent to start it
2011-09-06
To może uniemożliwić jego start
183.
e.g. you may get a Power Manager error
2011-09-06
np. możesz dostać błąd programu zarządzającego energią
184.
Please use the file browser that just opened to delete unused files (or transfer them to another disk).
2011-09-06
Proszę użyć otworzonej przeglądarki plików do usunięcia niepotrzebnych plików (lub przeniesienia ich na inny dysk).
185.
Close this window when you have finished.
2011-09-06
Zamknij to okno kiedy skończysz.
251.
OS-Uninstaller
2011-12-30
Deinstalator systemu operacyjnego
252.
Remove any operating system from your computer
2011-09-06
Usuń każdy system operacyjny z tego komputera
253.
Wubi must be uninstalled from Windows.
2011-12-30
Wubi musi zostać usunięty z systemu Windows.
254.
See https://wiki.ubuntu.com/WubiGuide#Uninstallation for more information.
2011-12-30
Zobacz https://wiki.ubuntu.com/WubiGuide#Uninstallation jeśli chcesz uzyskać więcej informacji.
256.
We hope you enjoyed it and look forward to read your feedback.
2011-12-30
Mamy nadzieję że jesteś zadowolony z używania Boot Repair i czekamy na Twoją opinię.
257.
To finish the removal, please do not forget to update your bootloader!
2011-12-30
Aby zakończyć usuwanie, proszę nie zapomnieć zaktualizować bootloader!
273.
Removing ${OS_TO_DELETE_NAME} ...
2011-12-30
Usuwanie ${OS_TO_DELETE_NAME} ...
274.
${OS_TO_DELETE_NAME} has been successfully removed.
2011-12-30
${OS_TO_DELETE_NAME} został usunięty.
275.
Format the partition ${OS_TO_DELETE_PARTITION} into :
2011-12-30
Sformatuj partycję ${OS_TO_DELETE_PARTITION} do:
276.
Do you really want to uninstall ${OS_TO_DELETE_NAME} (${OS_TO_DELETE_PARTITION})?
2011-12-30
Czy napewno chcesz odinstalować ${OS_TO_DELETE_NAME} (${OS_TO_DELETE_PARTITION})?
278.
(the Linux distribution installed into this Windows via Wubi on ${WUBI_TO_DELETE_PARTITION} will also be erased)
2011-12-30
(dystrybucja Linuksa zainstalowana na tym Windowsie przez Wubi na ${WUBI_TO_DELETE_PARTITION} także zostanie usunięta)