Translations by Mike Jones

Mike Jones has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

145 of 45 results
10.
Boot Repair
2013-06-12
Boot Repair
11.
Repair the boot of the computer
2013-06-12
Atgyweiriwch broses cychwyn eich cyfrifiadur
12.
Recommended repair
2013-06-12
Argymhellir atgyweirio hon
13.
repairs most frequent problems
2013-06-12
Atgyweirir y problemau mwyaf aml
46.
The ${THISPARTITION} partition is still full.
2013-06-12
Mae'r rhaniad ddisg ${THISPARTITION} yn llawn.
47.
Please repair the bootsector of the ${PARTBS} partition.
2013-06-12
Mae angen i chi atgyweirio'r bootsector yn y rhaniad ddisg ${PARTBS}.
48.
Warning: this will install necessary packages from ${RECENTREP} repositories.
2013-06-12
Rhybudd: Fe fydd y weithred hon yn llwytho pecynnau angenrheidiol o'r storfa ${RECENTREP}
49.
Upgrade GRUB to its most recent version
2013-06-12
Diweddaru GRUB i'r fersiwn diweddaraf
50.
Scanning systems
2013-06-12
Sganio'r systemau
51.
This may require several minutes...
2013-06-12
Gall y broses yma cymeryd nifer o munudau...
54.
Operation aborted
2013-06-12
Atalwyd y weithred
57.
this will download and install last version from its PPA
2013-06-12
Fe fydd y weithred yma yn llwytho'r fersiwn diweddaraf o'r PPA perthnasol
58.
No change has been performed on your computer.
2013-06-12
Nad yw cyflwr eich cyfrifiadur wedi newid.
59.
No OS has been found on this computer.
2013-06-12
Na chanfuwyd system weithredu ar y cyfrifiadur hwn
60.
Please use this software in a live-session (live-CD or live-USB).
2013-06-12
Mae'n rhaid i chi ddefnyddio'r meddalwedd yma o fewn sesiwn byw (live-CD neu live-USB)
61.
Please use this software in a 64bits session.
2013-06-12
Mae'n rhaid i chi ddefnyddio'r meddalwedd yma mewn sesiwn 64-bit
62.
Ubuntu installed in Windows (via Wubi)
2013-06-12
Ubuntu wedi'i lwytho o fewn Windows (gan ddefnyddio Wubi)
63.
No internet connection detected
2013-06-12
Na chanfuwyd cysylltiad i'r rhyngrwyd
64.
The software could not be updated.
2013-06-12
Nid oedd y cais i diweddaru'r meddalwedd yn llwyddianus.
66.
Software Center
2013-06-12
Canolfan Meddalwedd
67.
Update Manager
2013-06-12
Rheolwr Diweddariadau
68.
Do you want to continue?
2013-06-12
Hoffech chi parhau?
70.
Then try again.
2013-06-12
Ceisiwch eto.
71.
Please connect internet.
2013-06-12
Mae'n rhaid i chi gysylltu gyda'r rhyngrwyd.
72.
Then close this window.
2013-06-12
Caewch y ffenestr yma.
73.
Do you want to assemble software raid (MDRaid) arrays?
2013-06-12
Hoffech gosod RAID array o fewn meddalwedd (MDRaid) ?
74.
Do you want to activate [dmraid] (fakeraid)?
2013-06-12
Hoffech cychwyn [dmraid] (fakeraid)?
75.
Please check the options.
2013-06-12
Gwiriwch fod yr opsiynau yn gywir.
76.
A new version of this software is available, please check its official website.
2013-06-12
Mae fersiwn newydd o'r meddalwedd ar gael. Ewch i'r wefan gael copi o'r diweddariad.
77.
[dmraid] packages may interfere with MDraid. Do you want to remove them?
2013-06-12
Gall y pecyn [dmraid] ymyrryd â MDraid. Hoffech chi cael gwared o'r ddau?
79.
Alternatively, you can use ${BRDISK} or ${BRDISK2} which contain a recent version of this software.
2013-06-12
Yn ogystal, gallwch ddefnyddio ${BRDISK} neu ${BRDISK2} sy'n cynnwys fersiwn diweddar o'r meddalwedd.
80.
Please use ${DISK33} which contains an EFI-compatible version of this software.
2013-06-12
Mae'n rhaid i chi ddefnyddio {$DISK33} sy'n cynnwys fersiwn o'r meddalwedd sy'n cydnaws â EFI.
81.
GRUB reinstallation has been cancelled.
2013-06-12
Canslwyd y broses o ail-lwytho GRUB
173.
Repair file systems
2013-06-12
Atgyweirio'r File System
174.
Repair Wubi filesystems
2013-06-12
Atgyweirio system ffeiliau Wubi
175.
The file browser that just opened will let you access your Wubi (Linux installed into Windows) files.
2013-06-12
Mae'r porwr ffeiliau sydd newydd agor yn eich caniatáu i gael gafael ar eich ffeiliau Wubi (system weithredu Linux yn gweithredu o fewn Windows)
176.
Please backup your data now!
2013-06-12
Gwnewech copi wrth-gefn o eich data nawr!
177.
This will try to repair Wubi filesystem.
2013-06-12
Fe fydd hon yn ceisio atgyweirio system ffeiliau Wubi.
178.
Please do not forget to update your main bootloader!
2013-06-12
Cofiwch adnewyddu eich prif bootloader!
179.
Boot successfully repaired.
2013-06-12
Atgyweiriwyd y broses cychwyn yn llwyddiannus
180.
An error occurred during the repair.
2013-06-12
Cododd gwall yn ystod yr atgyweiriad
181.
You can now reboot your computer.
2013-06-12
Cewch ail cychwyn eich cyfrifiadur
183.
e.g. you may get a Power Manager error
2013-06-12
e.e. mae'n bosib y gall gwall codi gyda PowerManager
184.
Please use the file browser that just opened to delete unused files (or transfer them to another disk).
2013-06-12
Defnyddiwch y porwr ffeiliau sydd newydd agor i ddileu ffeiliau nad sydd yn cael eu defnyddio (neu i drosglwyddo nhw i ddisg arall).
185.
Close this window when you have finished.
2013-06-12
Wedi i chi orffen, caewch y ffenestr.