Translations by Lars Friedrichs

Lars Friedrichs has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 109 results
1.
The program cannot import the module gobject.
2008-02-29
Programmet kan inte importera modulen gobject.
2.
Please make sure the GObject bindings for python are installed.
2008-02-29
Säkerställ att GObject-bindningarna till python är installerade.
3.
e.g. with Ubuntu Linux, type
2008-02-29
t.ex. med Ubuntu-Linux, skriv
4.
sudo apt-get install python-gobject
2008-02-29
sudo apt-get install python-gobject
5.
The program cannot import the module ConfigObj or Validator.
2008-02-29
Programmet kan inte importera modulen ConfigObj eller Validator.
6.
Please make sure the ConfigObject package for python is installed.
2008-02-29
Säkerställ att paketet ConfigObject till python är installerat.
7.
sudo apt-get install python-configobj
2008-02-29
sudo apt-get install python-configobj
8.
The program cannot import the module bluetooth.
2008-02-29
Programmet kan inte importera modulen bluetooth.
9.
Please make sure the bluetooth bindings for python as well as bluez are installed.
2008-02-29
Säkerställ att bluetooth-bindningarna för python liksom bluez är installerade.
10.
sudo apt-get install python-bluez
2008-02-29
sudo apt-get install python-bluez
11.
The program cannot import the module pygtk.
2008-02-29
Prgrammet kan inte importera modulen pygtk.
12.
Please make sure the GTK2 bindings for python are installed.
2008-02-29
Säkerställ att GTK2-bindningarna för python är installerade.
13.
sudo apt-get install python-gtk2
2008-02-29
sudo apt-get install python-gtk2
14.
The program cannot import the module glade.
2008-02-29
Prgrammet kan inte importera modulen glade.
15.
Please make sure the Glade2 bindings for python are installed.
2008-02-29
Säkerställ att Glade2-bindningarna för python är installerade.
16.
sudo apt-get install python-glade2
2008-02-29
sudo apt-get install python-glade2
17.
MAC
2007-09-24
MAC
18.
Name
2007-09-24
Namn
19.
Channel
2008-02-29
Kanal
20.
State
2008-02-29
Läge
21.
BlueProximity starting...
2007-09-24
BlueProximity startar...
22.
started.
2007-09-24
startad.
29.
Leave it - it's locked, come back - it's back too...
2008-02-29
Låt bli - den är låst, kom tillbaka - den är också tillbaka...
2007-09-24
Lämna den - den är låst, kom tillbaka - den är också tillbaka...
31.
Now scanning...
2008-02-29
Avsöker...
2007-09-24
Söker nu...
33.
Sca_n channels on device
2008-02-29
_Avsök kanaler på enhet
34.
Stop sca_nning
2008-02-29
Stoppa _avsökning
35.
The scanning process tries to connect to each of the 30 possible ports. This will take some time and you should watch your bluetooth device for any actions to be taken. If possible click on accept/connect. If you are asked for a pin your device was not paired properly before, see the manual on how to fix this.
2008-02-29
Vid avsökning görs försök att ansluta till var och en av de 30 möjliga portarna. Detta kommer att ta lite tid och du bör övervaka din bluetooth-enhet för att se om några åtgärder behöver vidtas. Om möjligt, tryck på acceptera/anslut. Om du blir tillfrågad om en pinkod så har du inte ställt in enheten ordentligt innan, rådfråga manualen om hur du kan rätta till detta.
36.
stopped.
2007-09-24
stoppad.
37.
min:
2007-09-24
min:
38.
max:
2007-09-24
max:
39.
state:
2008-02-29
läge:
2007-09-24
tillstånd:
40.
Pause Mode - not connected
2008-02-29
Pausläge - inte ansluten
2007-09-24
Pausat läge - inte ansluten
41.
active
2007-09-24
aktiv
42.
Detected Distance:
2008-02-29
Detekterat avstånd:
2007-09-24
Upptäckt avstånd:
45.
Simulation Mode (locking disabled)
2008-02-29
Simuleringsläge (låsning avaktiverat)
2007-09-24
Simuleringsläge (låsning inaktiverat)
47.
usable
2008-02-29
användbar
48.
closed or denied
2008-02-29
stängd eller nekad
49.
gone
2007-09-24
borta
50.
Initialized...
2008-02-29
Initierad...
2007-09-24
Initialiserad...
51.
No connection found, trying to establish one...
2008-02-29
Ingen anslutning hittad, försöker upprätta en...
2007-09-24
Ingen anslutning hittades, försöker att etablera en...
52.
screen is unlocked
2007-09-24
skärmen är upplåst
55.
screen is locked
2007-09-24
skärmen är låst