Translations by Daniel Nylander

Daniel Nylander has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 183 results
~
Random...
2005-11-05
Slumpmässig...
~
Toolbox
2005-11-05
Verktygslåda
~
Open...
2005-11-04
Öppna...
~
Translate:
2005-11-04
Översätt:
~
Plugin
2005-11-04
Insticksprogram
~
Move to Layer...
2005-11-04
Flytta till lager...
~
Delete...
2005-11-04
Ta bort...
~
16
2005-11-04
16
~
11
2005-11-04
11
~
Redo
2005-11-04
Gör om
~
2048
2005-11-04
2048
~
Select More
2005-11-04
Välj flera
~
Set
2005-11-04
Sätt
~
Paste
2005-11-04
Klistra in
~
1024
2005-11-04
1024
~
512
2005-11-04
512
~
256
2005-11-04
256
~
Midpoints
2005-11-04
Mittpunkter
~
Undo
2005-11-04
Ångra
~
Refresh
2005-11-04
Uppdatera
~
Segment
2005-11-04
Segment
~
Top of File
2005-11-04
Toppen av filen
~
Uncomment
2005-11-04
Avkommentera
~
Find...
2005-11-04
Sök...
~
All Edges
2005-11-04
Alla kanter
~
Bottom of File
2005-11-04
Botten av filen
~
12
2005-11-04
12
~
Select Line
2005-11-04
Välj rad
~
Comment
2005-11-04
Kommentera
~
Save As...
2005-11-04
Spara som...
~
Grouped
2005-11-04
Grupperad
~
More
2005-11-04
Mer
~
Shared
2005-11-04
Delad
3.
Name
2005-11-04
Namn
36.
Colors
2005-11-04
Färger
39.
Type
2005-11-04
Typ
40.
Action
2005-11-04
Åtgärd
49.
Parent
2005-11-04
Förälder
52.
Scene
2005-11-04
Scen
53.
Sound
2005-11-04
Ljud
64.
Play
2005-11-04
Spela upp
65.
Ping Pong
2005-11-04
Ping Pong
69.
Continue
2005-11-04
Fortsätt
86.
Force
2005-11-04
Tvinga
90.
Child
2005-11-04
Barn
101.
Set Weight
2005-11-04
Sätt vikt
128.
-X
2005-11-04
-X
130.
-Y
2005-11-04
-Y
200.
Object
2005-11-04
Objekt
218.
3D
2005-11-04
3D