Translations by Arru

Arru has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 751 results
~
Grab/Move Marker
2012-10-26
Dra/flytta markör
~
Delete Marker
2012-10-26
Radera markör
~
Set
2012-10-26
Ange
~
Duplicate Marker
2012-10-26
Duplicera markör
~
Subdivide Multi
2012-10-26
Dela upp i flera
~
One Object Per Line
2012-10-26
Ett objekt per rad
~
Uses global coordinates for the texture coordinates
2012-10-26
Klibbig texturkoordinat för meshvertex
~
Only Edges
2012-10-26
Bana
~
Uses UV coordinates for texture coordinates
2012-10-26
Klibbig texturkoordinat för meshvertex
~
Find...
2012-10-26
Sök…
~
Subdivide
2012-10-26
Dela upp
~
Grab/Move
2012-10-26
Dra/flytt
~
Bottom of File
2012-10-26
Slutet av filen
~
Top of File
2012-10-26
Början på filen
~
Midpoints
2012-10-26
Markera Rad
~
Subdivide Smooth
2012-10-26
Mjuk uppdelning
~
Title Safe
2012-10-26
Rubrikområde
~
Delete...
2012-10-26
Radera.…
~
Toggle Cyclic
2012-10-26
Växla cyklisk
~
Quads
2012-10-26
Fyrhörningar
~
Save As...
2012-10-26
Spara som…
~
Open...
2012-10-26
Öppna…
~
Border Select
2012-10-26
Rammarkering
~
Delete Edge Loop
2012-10-26
Radera kant-slinga
~
Radiosity
2012-10-26
Radiositet
~
Recenter
2012-10-26
Centrera
~
Multicut
2012-10-26
Multiplicera
~
Depth:
2012-10-26
Auto Handtag
~
Uses linked object's coordinates for texture coordinates
2012-10-26
Klibbig texturkoordinat för meshvertex
~
Mirror UVs
2012-10-26
Markera Rad
~
Calculate Paths
2012-10-26
Beräkna banor
5.
F-Curves in this group
2012-10-26
F-kurvor i denna grupp
6.
Select
2012-10-26
Markera
12.
Color Set
2012-10-26
Färguppsättning:
78.
Layer
2012-10-26
Lager
86.
Force
2012-10-26
Kraft
90.
Child
2012-10-26
Dotterobjekt
94.
Blend
2012-10-26
Blanda
112.
Influence
2012-10-26
Inflytande
118.
Min
2012-10-26
Min
119.
Max
2012-10-26
Max
120.
Damping
2012-10-26
Dämpning
122.
Axis
2012-10-26
Axel
140.
Limit
2012-10-26
Gränsvärde
155.
Range
2012-10-26
Omfång
157.
Distance
2012-10-26
Avstånd
162.
Time
2012-10-26
Tid
241.
Value
2012-10-26
Värde
286.
Location
2012-10-26
Position
313.
Compound
2012-10-26
Sammansatt