Translations by Damir Jerovšek

Damir Jerovšek has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1351 results
~
Selects the collision type
2012-09-26
Izbere vrsto trka
~
Apply modifier to editing cage during Editmode
2012-09-25
Uveljavi spremenilnik k urejajoči kletki v času Urejevalnega načina
~
Calculates environment map at each rendering
2012-09-24
Izračuna sliko okolja pri vsakem izrisu
~
Calculates environment map only once
2012-09-24
Izračuna sliko okolja samo enkrat
~
Armature Bones
2012-09-19
Kosti okostja
1.
Action Group
2012-09-19
Skupina dejanj
2.
Groups of F-Curves
2012-09-19
Skupine f-krivulj
4.
Channels
2012-09-19
Kanali
5.
F-Curves in this group
2012-09-19
F-krivulje v tej skupini
8.
Lock
2012-09-19
Zakleni
10.
Expanded
2012-09-19
Razširjeno
12.
Color Set
2012-09-20
Nabor barv
13.
Custom color set to use
2012-09-20
Prilagojen nabor barv za uporabo
14.
Default Colors
2012-09-20
Privzete barve
15.
01 - Theme Color Set
2012-09-20
01 - Nabor barv tem
16.
02 - Theme Color Set
2012-09-20
02 - Nabor barv tem
17.
03 - Theme Color Set
2012-09-20
03 - Nabor barv tem
18.
04 - Theme Color Set
2012-09-20
04 - Nabor barv tem
19.
05 - Theme Color Set
2012-09-20
05 - Nabor barv tem
20.
06 - Theme Color Set
2012-09-20
06 - Nabor barv tem
21.
07 - Theme Color Set
2012-09-20
07 - Nabor barv tem
22.
08 - Theme Color Set
2012-09-20
08 - Nabor barv tem
23.
09 - Theme Color Set
2012-09-20
09 - Nabor barv tem
24.
10 - Theme Color Set
2012-09-20
10 - Nabor barv tem
25.
11 - Theme Color Set
2012-09-20
11 - Nabor barv tem
26.
12 - Theme Color Set
2012-09-20
12 - Nabor barv tem
27.
13 - Theme Color Set
2012-09-20
13 - Nabor barv tem
28.
14 - Theme Color Set
2012-09-20
14 - Nabor barv tem
29.
15 - Theme Color Set
2012-09-20
15 - Nabor barv tem
30.
16 - Theme Color Set
2012-09-20
16 - Nabor barv tem
31.
17 - Theme Color Set
2012-09-20
17 - Nabor barv tem
32.
18 - Theme Color Set
2012-09-20
18 - Nabor barv tem
33.
19 - Theme Color Set
2012-09-20
19 - Nabor barv tem
34.
20 - Theme Color Set
2012-09-20
20 - Nabor barv tem
35.
Custom Color Set
2012-09-20
Prilagojen nabor barv
36.
Colors
2012-09-20
Barve
37.
Copy of the colors associated with the group's color set
2012-09-20
Kopije barv, povezane s skupinskim naborom barv
40.
Action
2012-09-19
Dejanje
43.
Constraint
2012-09-19
Omejitev
44.
Edit Object
2012-09-19
Uredi predmet
46.
Game
2012-09-19
Igra
47.
Message
2012-09-19
Sporočilo
48.
Motion
2012-09-19
Gibanje
50.
Property
2012-09-19
Lastnost
51.
Random
2012-09-19
Naključno
53.
Sound
2012-09-19
Zvok
54.
State
2012-09-19
Stanje
55.
Visibility
2012-09-19
Vidnost
56.
Steering
2012-09-19
Upravljanje
57.
Pinned
2012-09-19
Pripeto