Translations by turncoat

turncoat has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

144 of 44 results
2.
Cache
2009-05-24
Кеш
4.
Cookies
2009-05-24
Колачићи
8.
Form history
2009-05-24
Историја формулара
18.
Passwords
2009-05-24
Шифре
19.
A database of usernames and passwords as well as a list of sites that should not store passwords
2009-05-24
База корисника и шифара као и листа сајтова који не треба да чувају шифре
21.
Vacuum
2009-05-24
Усисавање
22.
Clean database fragmentation to reduce space and improve speed without removing any data
2009-05-24
Смањује фрагментираност базе података ради ослобађања простора без брисања икаквих података
25.
Temporary files
2009-05-24
Привремени фајлови
45.
Recent documents list
2009-05-24
Скорашњи документи
65.
A history of forms entered in web sites and in the Search bar
2009-05-24
Историја попуњених формулара веб сајтова и линија за претрагу
66.
Session restore
2009-05-24
Стање сесије
67.
Loads the initial session after the browser closes or crashes
2009-05-24
Учитава почетну сесију након што се читач затвори или сруши
70.
URL history
2009-05-24
Историја УРЛ-ова
71.
List of visited web pages
2009-05-24
Листа посећених веб страна
72.
Download history
2009-05-24
Историја преузимања
73.
List of files downloaded
2009-05-24
Листа преузетих фајлова
85.
Places
2009-05-24
Локације
113.
Thumbnails
2009-05-24
Мали прегледи слика
147.
Name
2009-05-24
Име
148.
Active
2009-05-24
Активно
152.
You must select an operation
2009-05-24
Морате одабрати операцију
153.
Done.
2009-05-24
Готово.
158.
Preview
2009-05-24
Преглед
160.
Preview files in the selected operations (without deleting any files)
2009-05-24
Даје преглед фајлова наведеним операцијама (фајлови неће бити обрисани)
164.
Error when checking for updates:
2009-05-24
Јавила се грешка приликом провере ажурирања:
166.
Delete
2009-05-24
Обриши
208.
Localizations
2009-05-24
Локализације
213.
Trash
2009-05-24
Смеће
222.
Clipboard
2009-05-24
Меморија копирања
223.
The desktop environment's clipboard used for copy and paste operations
2009-05-24
Меморија копирања радног окружења која се користи за операције умножи и налепи
229.
The system in general
2009-05-24
Систем, генерално
230.
System
2009-05-24
Систем
244.
Update BleachBit
2009-05-24
Ажурирај програм BleachBit
254.
Delete confirmation
2009-05-24
Потврда брисања
297.
Preferences
2009-05-24
Опције
298.
General
2009-05-24
Генерално
300.
Languages
2009-05-24
Језици
302.
Check periodically for software updates via the Internet
2009-05-24
Повремено проверавај путем интернета да ли има ажурирања програма
303.
If an update is found, you will be given the option to view information about it. Then, you may manually download and install the update.
2009-05-24
Ако се пронађе ажурирање, биће вам дата могућност да прегледате информације о ажурирању. Онда можете ручно преузети и инсталирати нову верзију
308.
Overwriting is ineffective on some file systems and with certain BleachBit operations. Overwriting is significantly slower.
2009-05-24
Преписивање фајлова нема ефекта на неким фајл системима и са одређеним операцијама програма BleachBit. Преписивање је значајно спорије
318.
All languages will be deleted except those checked.
2009-05-24
Сви језици ће бити обрисани осим оних који су штиклирани.
319.
Preserve
2009-05-24
Сачувај
320.
Code
2009-05-24
Код
351.
_Help
2009-05-24
_Помоћ