Translations by Anonymous

Anonymous has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

5180 of 80 results
88.
Office suite
2010-09-23
Канцеларијски пакети
94.
Memory dump
2010-09-23
Избацивање меморије
98.
Delete ~/.viminfo which includes file history, command history, and buffers
2010-09-23
Избриши ~/.viminfo који садржи историјат датотека, наредби и бафере
101.
Inspect the preview for any files you want to keep.
2010-09-23
Проверите преглед свих датотека које желите да задржите.
106.
Delete obsolete files
2010-09-23
Избриши застареле датотеке
111.
Delete the current session
2010-09-23
Избриши текућу сесију
113.
Thumbnails
2010-09-23
Умањени прикази слика
124.
Search tool
2010-09-23
Претраживач
125.
Delete the search index, a database of words and the files they contain
2010-09-23
Избриши попис претраживања, базу речи и датотеке које садржи
129.
Unnecessary file cleaner
2010-09-23
Чистач непотребних датотека
130.
Free space and maintain privacy
2010-09-23
Ослобађање простора и чување приватности
206.
Broken desktop files
2010-09-23
Неисправне датотеке радне површине
207.
Delete broken application menu entries and file associations
2010-09-23
Избриши неисправне уносе у програмском менију и придружене формате датотека
209.
Delete files for unwanted languages
2010-09-23
Избриши датотеке нежељених језика
211.
Rotated logs
2010-09-23
Застарели извештаји
212.
Delete old system logs
2010-09-23
Избриши застареле извештаје система
215.
Wipe the swap and free memory
2010-09-23
Очисти помоћну и слободну меморију
217.
Prefetch
2010-09-23
Предохват
218.
Recycle bin
2010-09-23
Корпа за отпатке
219.
Empty the recycle bin
2010-09-23
Испразни корпу за отпатке
222.
Clipboard
2010-09-23
Остава
223.
The desktop environment's clipboard used for copy and paste operations
2010-09-23
Остава се користи за радње као што су „умножи“ и „налепи“
226.
Free disk space
2010-09-23
Слободан простор на диску
227.
Overwrite free disk space to hide deleted files
2010-09-23
Препиши преко слободног простора на диску да бисте сакрили избрисане датотеке
229.
The system in general
2010-09-23
Систем у целини
262.
list cleaners
2010-09-23
списак чистача
267.
show system information
2010-09-23
прикажи системске податке
270.
preview files to be deleted and other changes
2010-09-23
прикажи датотеке које ће бити избрисане и остале измене
274.
output version information and exit
2010-09-23
прикажи податке о издању и изађи
275.
overwrite files to hide contents
2010-09-23
замените датотеке да сакријете садржај