Translations by Anaximandar

Anaximandar has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 129 results
98.
Delete ~/.viminfo which includes file history, command history, and buffers
2010-04-25
Обриши ~/.viminfo који садржи историју датотека, историју наредби, и бафере
99.
Deep scan
2010-04-25
Детаљно скенирање
101.
Inspect the preview for any files you want to keep.
2010-04-25
Проверите преглед за све фајлове које желите да задржите.
102.
This option is slow.
2010-04-25
Ова опција је спора.
106.
Delete obsolete files
2010-04-25
Обриши застареле датотеке
110.
Current session
2010-04-25
Текућа сесија
111.
Delete the current session
2010-04-25
Обриши текућу сесију
124.
Search tool
2010-04-25
Алат за претраживање
125.
Delete the search index, a database of words and the files they contain
2010-04-25
Обриши индекс претраживања, базу речи и фајлова које садржи
129.
Unnecessary file cleaner
2010-04-25
Чистач непотребних фајлова
130.
Free space and maintain privacy
2010-04-25
Ослободи простор и сачувај приватност
135.
Executable not found: %s
2010-04-25
Извршење није пронађено: %s
136.
%s cannot be cleaned because it is currently running. Close it, and try again.
2010-04-25
%s не може бити очишћен јер је тренутно активан. Затворите га, и пробајте поново.
137.
Error loading the SQLite module: the antivirus software may be blocking it.
2010-06-13
Грешка при учитавању SQLite модула: антивирусни софтвер може да га болкира.
138.
Choose files to shred
2010-04-25
Изаберите фајлове за уништење
142.
Choose a folder
2010-04-25
Изаберите фолдер
146.
System information
2010-04-25
Системске информације
165.
Skip
2010-09-29
Прескочи
168.
Mark for deletion
2010-04-25
Означи за брисање
170.
Truncate
2010-04-25
Скрати
171.
Delete registry key
2010-04-25
Обриши кључ регистра
172.
Exception while running operation '%(operation)s': '%(msg)s'
2010-04-25
Изузетак код извршења операције '%(operation)s': '%(msg)s'
174.
Please wait. Wiping free disk space.
2010-11-29
Молим сачекајте. Брисање слободног простора диска.
176.
Please wait. Cleaning %s.
2010-04-25
Молим сачекајте. Чишћење %s.
177.
Memory
2010-04-29
Меморија
179.
Disk space recovered: %s
2010-04-25
Ослобођен простор на диску: %s
180.
Disk space to be recovered: %s
2010-04-25
Биће ослобођен простор на диску: %s
181.
Files deleted: %d
2010-04-25
Фајлова обрисано: %d
182.
Files to be deleted: %d
2010-04-25
Фајлова ће бити обрисано: %d
183.
Special operations: %d
2010-04-25
Специјалне операције: %d
184.
Errors: %d
2010-04-25
Грешке: %d
185.
Please wait. Running deep scan.
2010-09-29
Молим сачекајте. Покренуто је детаљно скенирање.
186.
Please wait. Previewing %s.
2010-04-25
Молим сачекајте. Приказ %s.
206.
Broken desktop files
2010-04-25
Неисправне десктоп датотеке
207.
Delete broken application menu entries and file associations
2010-04-25
Обриши неисправне ставке менија и асоцијације фајлова
209.
Delete files for unwanted languages
2010-04-25
Обриши фајлове нежељених језика
211.
Rotated logs
2010-04-29
Стари логови
2010-04-25
Ротирајући логови
212.
Delete old system logs
2010-04-25
Обриши старе системске логове
214.
Empty the trash
2010-04-25
Испразни смеће
215.
Wipe the swap and free memory
2010-04-25
Избриши свап и слободну меморију
216.
This option is experimental and may cause system problems.
2010-04-25
Ова опција је експериментална и може изазвати системске проблеме.
218.
Recycle bin
2010-04-25
Канта за рециклажу
219.
Empty the recycle bin
2010-04-25
Испразни канту за рециклажу
226.
Free disk space
2010-04-25
Слободни простор на диску
227.
Overwrite free disk space to hide deleted files
2010-04-25
Препиши преко слободног простора на диску да се сакрију обрисане датотеке
228.
This option is very slow.
2010-06-13
Ова опција је веома спора.
231.
Overwrite free disk space %s
2010-04-25
Препиши преко слободног простора на диску %s
239.
Security warning
2010-04-25
Безбедносно упозорење
240.
These cleaner definitions are new or have changed. Malicious definitions can damage your system. If you do not trust these changes, delete the files or quit.
2010-04-25
Ове дефиниције(.xml) чистача су нове или су измењене. Злонамерни код дефиниција може оштетит Ваш систем. Ако не верујете овим изменама, избришите фајлове или одустаните.