Translations by Anaximandar

Anaximandar has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 129 results
1.
Web browser
2010-04-25
Веб претраживач
5.
Delete cookies, which contain information such as web site preferences, authentication, and tracking identification
2010-04-25
Обриши колачиће, који садрже информације kao што су поставке веб страница, аутентификација, и праћење идентитета
2010-04-25
Обриши колачиће, који садрже информације kao што су поставке веб страница, аутентификација, и праћење идентитета
10.
History
2010-04-29
Историјат
11.
Delete the history which includes visited sites, downloads, and thumbnails
2010-04-25
Избриши историју, посећених страница, преузимања, и индексе сличица
14.
Session
2010-04-29
Сесија
15.
Delete the current and last sessions
2010-04-25
Обриши текућу и последњу сесију
18.
Passwords
2010-04-29
Лозинке
19.
A database of usernames and passwords as well as a list of sites that should not store passwords
2010-04-29
База корисника и лозинки, као и листа сајтова који не треба да чувају лозинке
21.
Vacuum
2010-04-29
Дефрагментација базе
24.
Delete the usage history
2010-04-25
Обриши историју коришћења
26.
Delete the temporary files
2010-04-25
Обриши привремене фајлове
27.
Multimedia viewer
2010-04-25
Програми мултимедије
28.
File transfer client
2010-04-25
Клијент за пренос података
29.
Most recently used
2010-04-25
Недавно употребљени
32.
Delete the files
2010-04-25
Обриши податке
33.
Backup files
2010-04-25
Датотеке резервних копија
34.
Delete the backup files
2010-04-25
Обриши датотеке резервних копија
35.
Logs
2010-04-25
Дневници(Логови)
36.
Delete the logs
2010-04-25
Обриши дневнике(логове)
38.
Downloaded podcasts
2010-04-25
Преузети podcast-ови
39.
Delete downloaded podcasts
2010-04-25
Обриши преузете podcast-ове
40.
Delete the command history
2010-04-25
Обриши историју наредби
44.
Editor
2010-04-25
Едитор
46.
Delete the list of recently used documents
2010-04-25
Обриши листу недавно коришћених докумената
48.
Chat client
2010-04-25
Клијент за разговор
49.
Chat logs
2010-09-28
Дневници разговора
2010-04-25
Дневници(логови) разговора
50.
Delete the chat logs
2010-09-28
Обриши дневнике разговора
2010-04-25
Обриши дневнике(логове) разговора
54.
Debug logs
2010-09-28
Дневници уклањања грешака
2010-04-25
Дневници(логови) уклањања грешака
55.
Delete the debug logs
2010-09-28
Обриши дневнике уклањања грешака
2010-04-29
Обриши дневнике(логове) уклањања грешака
2010-04-25
Обриши логове уклањања грешака
57.
Custom folders will be reset.
2010-04-25
Одабрани фолдери ће бити ресетовани.
66.
Session restore
2010-04-29
Обнови сесију
74.
Delete the list of visited web pages
2010-04-25
Обриши листу посећених веб страница
75.
Delete the avatars and emoticons cache
2010-04-25
Обриши аватаре и емотиконе из кеша
77.
Index
2010-04-29
Индекс
78.
Widgets for the desktop
2010-04-25
Десктоп видџети
79.
Delete the cookies, visited URLs, and search history
2010-04-25
Обриши колачиће, посећене УРЛ-ове, и историју претраживања
80.
Delete the most recently used list
2010-04-25
Обриши листу недавно коришћених
82.
Run
2010-04-29
Покрени
83.
Search history
2010-04-29
Историја претраживања
84.
Delete the search history
2010-04-25
Обриши историју претраживања
86.
A database of URLs including bookmarks, favicons, and a history of visited web sites
2010-04-25
База податак УРЛ-ова укључујући фаворите, фавиконе, и историја посећених веб страница
87.
This option deletes all bookmarks.
2010-04-25
Ова опција брише све фаворите(bookmark-ове).
88.
Office suite
2010-04-25
Офис пакети
94.
Memory dump
2010-11-29
Сачуван меморијски садржај