Browsing Polish translation

1120 of 352 results
11.
Delete the history which includes visited sites, downloads, and thumbnails
Czyści historię przeglądania, pobierania i miniatury
Translated and reviewed by Kuba Niewiarowski on 2017-09-09
Located in ../cleaners/chromium.xml ../cleaners/google_chrome.xml ../cleaners/discord.xml ../cleaners/opera.xml
12.
Search engines
Wyszukiwarki
Translated and reviewed by Piotr Strębski on 2011-04-05
Located in ../cleaners/chromium.xml ../cleaners/google_chrome.xml
13.
Reset the search engine usage history and delete non-factory search engines, some of which are added automatically
'Factory' means a search engine that is installed by default 'from the factory,' but this is different than a 'default search engine' https://lists.launchpad.net/launchpad-translators/msg00283.html
'Factory' means a search engine that is installed by default 'from the factory,' but this is different than a 'default search engine' https://lists.launchpad.net/launchpad-translators/msg00283.html
Resetuje historię wykorzystania wyszukiwarek i usuwa dodatkowe wyszukiwarki, w tym te dodane automatycznie
Translated and reviewed by Kuba Niewiarowski on 2017-09-09
Located in ../cleaners/chromium.xml ../cleaners/google_chrome.xml
14.
Session
Sesja
Translated by Dariusz Jakoniuk on 2009-06-23
Located in ../cleaners/chromium.xml ../cleaners/google_chrome.xml ../cleaners/opera.xml
15.
Delete the current and last sessions
Usuwa bieżącą i poprzednie sesje
Translated and reviewed by Kuba Niewiarowski on 2017-09-09
Located in ../cleaners/chromium.xml ../cleaners/google_chrome.xml ../cleaners/opera.xml
16.
Sync
Synchronizacja
Translated and reviewed by Piotr Strębski on 2020-02-04
Located in ../cleaners/chromium.xml ../cleaners/google_chrome.xml
17.
Delete the sync data and sign out of the browser
Usuń synchronizowane dane i wyloguj przeglądarkę
Translated and reviewed by Piotr Strębski on 2020-02-04
Located in ../cleaners/chromium.xml ../cleaners/google_chrome.xml
18.
Passwords
Hasła
Translated by Dariusz Jakoniuk on 2009-06-23
Located in ../cleaners/chromium.xml ../cleaners/google_chrome.xml ../cleaners/waterfox.xml ../cleaners/thunderbird.xml ../cleaners/palemoon.xml ../cleaners/epiphany.xml ../cleaners/firefox.xml ../cleaners/opera.xml
19.
A database of usernames and passwords as well as a list of sites that should not store passwords
Baza danych zawierająca listę loginów i haseł oraz listę stron na których te nie mają być zapisywane
Translated and reviewed by Kuba Niewiarowski on 2017-09-09
Located in ../cleaners/chromium.xml ../cleaners/google_chrome.xml ../cleaners/waterfox.xml ../cleaners/thunderbird.xml ../cleaners/palemoon.xml ../cleaners/epiphany.xml ../cleaners/firefox.xml ../cleaners/opera.xml
20.
This option will delete your saved passwords.
Spowoduje to usunięcie zapisanych haseł.
Translated and reviewed by Kuba Niewiarowski on 2017-09-09
Located in ../cleaners/chromium.xml ../cleaners/google_chrome.xml ../cleaners/waterfox.xml ../cleaners/thunderbird.xml ../cleaners/palemoon.xml ../cleaners/epiphany.xml ../cleaners/firefox.xml ../cleaners/opera.xml
1120 of 352 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Dariusz Jakoniuk, Fake Name, Jarosław Ogrodnik, Kuba Niewiarowski, Mateusz Kacprzak, Paweł Szerszon, Piotr Strębski, Szymon Nieznański, pp/bs, Łukasz Wiśniewski.