Translations by Heimen Stoffels

Heimen Stoffels has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 204 results
2.
Cache
2020-09-29
Cache
3.
Delete the web cache, which reduces time to display revisited pages
2020-09-29
Leeg de cache, dat de laadtijd verkort als u websites opnieuw bezoekt
5.
Delete cookies, which contain information such as web site preferences, authentication, and tracking identification
2020-09-29
Verwijder cookies, die informatie bevatten zoals websitevoorkeuren, authenticatie en volgidentificatie
9.
A history of forms entered in web sites
2020-09-29
Verwijder de formuliergeschiedenis ingevoerd op websites
11.
Delete the history which includes visited sites, downloads, and thumbnails
2020-09-29
Verwijder de geschiedenis met bezochte websites, downloads en miniaturen
13.
Reset the search engine usage history and delete non-factory search engines, some of which are added automatically
2020-09-29
Verwijder de zoekgeschiedenis en de zoekmachines die niet standaard geïnstalleerd zijn (sommige zijn automatisch toegevoegd)
16.
Sync
2020-09-29
Synchronisatie
17.
Delete the sync data and sign out of the browser
2020-09-29
Verwijder de gesynchroniseerde gegevens en log uit in de browser
20.
This option will delete your saved passwords.
2020-09-29
Met deze optie verwijdert u uw opgeslagen wachtwoorden.
22.
Clean database fragmentation to reduce space and improve speed without removing any data
2020-09-29
Defragmenteert de databank om ruimte te besparen en de snelheid te verhogen, zonder gegevens te verwijderen
23.
File archiver
2020-09-29
Archiefprogramma
24.
Delete the usage history
2020-09-29
Verwijder de gebruiksgeschiedenis
27.
Multimedia viewer
2020-09-29
Multimediaweergave
29.
Most recently used
2020-09-29
Onlangs gebruikt
35.
Logs
2020-09-29
Logboeken
36.
Delete the logs
2020-09-29
Verwijder de logboeken
37.
Delete the cache
2020-09-29
Leeg de cache
44.
Editor
2020-09-29
Bewerker
45.
Recent documents list
2020-09-29
Recentedocumentenlijst
46.
Delete the list of recently used documents
2020-09-29
Verwijder de lijst met onlangs gebruikte documenten
47.
Shell
2020-09-29
Opdrachtregelshell
49.
Chat logs
2020-09-29
Chatlogboeken
50.
Delete the chat logs
2020-09-29
Verwijder de chatlogboeken
51.
Installers
2020-09-29
Installatiewizards
52.
Delete cached patches and installers
2020-09-29
Verwijderde opgeslagen reparatie- en installatiewizards
54.
Debug logs
2020-09-29
Foutmeldingslogboeken
55.
Delete the debug logs
2020-09-29
Verwijder de foutmeldingslogboeken
57.
Custom folders will be reset.
2020-09-29
Aangepaste mappen worden teruggezet op de standaardwaarden.
59.
Blocklists will need update to work.
2020-09-29
Blokkadelijsten moeten worden bijgewerkt om te kunnen functioneren.
61.
Delete the torrents (just the metadata but not the files described)
2020-09-29
Verwijderd de torrents (alleen de metagegevens, niet de omschreven bestanden)
64.
Crash reports
2020-09-29
Crashrapportages
65.
A history of forms entered in web sites and in the Search bar
2020-09-29
Verwijder de formuliergeschiedenis ingevoerd op websites en in de zoekbalk
66.
Session restore
2020-09-29
Sessieherstel
67.
Loads the initial session after the browser closes or crashes
2020-09-29
Laadt de recentste sessie nadat de browser is afgesloten of gecrasht
68.
Site preferences
2020-09-29
Websitevoorkeuren
69.
Settings for individual sites
2020-09-29
Instellingen van individuele sites
75.
Delete the avatars and emoticons cache
2020-09-29
Leeg de profielfoto- en emoticoncache
76.
Email client
2020-09-29
E-mailprogramma
78.
Widgets for the desktop
2020-09-29
Bureaubladwidgets
79.
Delete the cookies, visited URLs, and search history
2020-09-29
Verwijder de cookies, bezochte url's en zoekgeschiedenis
80.
Delete the most recently used list
2020-09-29
Verwijder de lijst met onlangs gebruikte documenten
86.
A database of URLs including bookmarks, favicons, and a history of visited web sites
2020-09-29
Een databank met url's, waaronder bladwijzers, favicons en geschiedenis van bezochte websites
87.
This option deletes all bookmarks.
2020-09-29
Met deze optie verwijdert u alle bladwijzers.
92.
System journals
2020-09-29
Systeemverslagen
93.
Clean old system journals
2020-09-29
Verwijder verouderde systeemverslagen
95.
Database
2020-09-29
Databank
96.
Delete the database, which contains information such as play count and last played
2020-09-29
Verwijder de databank, die informatie bevat zoals afspeeltelling en onlangs afgespeeld
97.
Compatibility layer for Windows software
2020-09-29
Compatibiliteitslaag voor Windows-software
98.
Delete ~/.viminfo which includes file history, command history, and buffers
2020-09-29
Verwijder ~/.viminfo, welke de bestandsgeschiedenis, opdrachtgeschiedenis en buffers bevat
99.
Deep scan
2020-09-29
Grondige scan