Translations by Robin Tielemans

Robin Tielemans has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 89 results
16.
Sync
2019-08-11
Synchroniseer
17.
Delete the sync data and sign out of the browser
2019-08-11
Verwijderd de gesynchroniseerde data en log uit de browser
31.
Quarantine
2019-08-11
Quarantaine
89.
Known files history
2019-08-11
Bekende bestandsgeschiedenis
90.
Known clients and friends
2019-08-11
Bekende cliënten en vrienden
112.
Remote control software
2019-08-11
Software voor afstandsbediening
131.
Disk was full when writing configuration to file %s
2019-08-11
De schijf was vol tijdens het schrijven van de configuratie naar bestand %s
132.
Error checking whether path exists: %s
2019-08-11
Fout bij controleren of pad bestaat: %s
133.
Error when setting the default drives to shred.
2019-08-11
Fout bij het instellen van de standaardschijven voor verwijderen.
134.
Automatically preserving language %s.
2019-08-11
Taal %s automatisch behouden.
140.
_Delete
2019-08-11
_Verwijder
141.
No paths found in clipboard.
2019-08-11
Geen paden gevonden in klembord.
143.
_OK
2019-08-11
_OK
144.
GNU General Public License version 3 or later. See https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
2019-08-11
GNU General Public License versie 3 of hoger. Zie https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
151.
Resetting the configuration file because it is corrupt: %s
2019-08-11
Het configuratiebestand opnieuw instellen omdat het beschadigd is: %s
154.
Access the application menu by clicking the hamburger icon on the title bar.
2019-08-11
Open het applicatiemenu door op het hamburger pictogram op de titelbalk te klikken.
155.
Access the application menu by clicking the logo on the title bar.
2019-08-11
Open het applicatiemenu door op het logo in de titelbalk te klikken.
163.
Abort the preview or cleaning process
2019-08-11
Annuleer het voorbeeld of het verwijderproces
173.
Error: {operation_option}: {command}
2019-08-11
Fout: {operation_option}: {command}
175.
Wiping free disk space erases remnants of files that were deleted without shredding. It does not free up space.
2019-08-11
Door vrije schijfruimte te wissen worden restanten van bestanden verwijderd die zijn verwijderd zonder te vernietigen. Het maakt geen ruimte vrij.
187.
Directory is not empty: %s
2019-08-11
Directory is niet leeg: %s
188.
Skipping mount point: %s
2019-08-11
Koppelpunt overslaan: %s
189.
Device or resource is busy: %s
2019-08-11
Apparaat of bron is bezet: %s
190.
Special file type cannot be deleted: %s
2019-08-11
Speciaal bestandstype kan niet worden verwijderd: %s
191.
%TMP% does not exist: %s
2019-08-11
%TMP% bestaat niet: %s
193.
Wiping path: %s
2019-08-11
Opschoonpad: %s
194.
Creating new, temporary file for wiping free space.
2019-08-11
Een nieuw, tijdelijk bestand maken om vrije ruimte te wissen.
195.
Error #%d when flushing the file buffer.
2019-08-11
Fout #%d bij het leegmaken van de bestandsbuffer.
196.
Wrote {files:,} files and {bytes:,} bytes in {seconds:,} seconds at {rate:.2f} MB/s
2019-08-11
Schreef {files :,} files en {bytes :,} bytes in {seconds :,} seconden met {rate: .2f} MB / s
197.
{bytes:,} bytes and {inodes:,} inodes available to non-super-user
2019-08-11
{bytes :,} bytes en {inodes :,} inodes beschikbaar voor niet-admingebruiker
198.
{bytes:,} bytes and {inodes:,} inodes available to super-user
2019-08-11
{bytes :,} bytes en {inodes :,} inodes beschikbaar voor admingebruiker
199.
Handled unknown error #0 while truncating file.
2019-08-11
Onbekende fout #0 tijdens verwerken van het bestand.
232.
Loading native cleaners.
2019-08-11
Laden van ingebouwde cleaners.
233.
Importing cleaners from Winapp2.ini.
2019-08-11
Cleaners importeren uit Winapp2.ini.
234.
Error in handle_cleaner_option() for cleaner id = {cleaner_id}, option XML={option_xml}
2019-08-11
Fout in handle_cleaner_option() voor cleaner id={cleaner_id}, option XML={option_xml}
235.
Ignoring cleaner because it is world writable: %s
2019-08-11
Cleaner negeren omdat het wereldwijd beschrijfbaar is: %s
236.
Error reading cleaner: %s
2019-08-11
Fout bij lezen cleaner: %s
237.
Cleaner is not usable on this OS because it has no actions: %s
2019-08-11
Cleaner is niet bruikbaar op dit besturingssysteem omdat er geen acties zijn: %s
238.
Downloading url failed: %s
2019-08-11
Downloaden van URL is mislukt: %s
247.
Error when opening a network connection to check for updates. Please verify the network is working and that a firewall is not blocking this application. Error message: {}
2019-08-11
Fout bij het openen van een netwerkverbinding om te controleren op updates. Controleer of het netwerk werkt en of een firewall deze toepassing niet blokkeert. Foutmelding: {}
248.
Deep scan does not support multi-value variable.
2019-08-11
Grondige scan ondersteunt geen multi waarde variabele.
249.
search="walk.all" used with regular file path="%s"
2019-08-11
zoek="walk.all" gebruikt met normaal bestandspad="%s"
250.
path="%s" is not a glob pattern
2019-08-11
pad="%s" is geen glob patroon
252.
_Cancel
2019-08-11
_Annuleer
253.
_Open
2019-08-11
_Openen
264.
set log level to verbose
2019-08-11
logboekniveau instellen op uitgebreid
265.
log debug messages to file
2019-08-11
log foutopsporingsberichten naar bestand
273.
wipe free space in the given paths
2019-08-11
schoon vrije ruimte op in de gegeven paden
276.
Specify only one of these commands: --list-cleaners, --wipe-free-space, --preview, --clean
2019-08-11
Geef slechts een van deze opdrachten op: --list-cleaners, --wipe-free-space, --preview, --clean
277.
Checking online for updates to winapp2.ini
2019-08-11
Online controleren op updates voor winapp2.ini